แอร์เอเชีย ปรับตารางบินเที่ยวบินเข้าและออกจากบาหลี รองรับการประชุมภาคธุรกิจชั้นนำของเอเปค

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แอร์เอเชีย ปรับตารางบินเที่ยวบินเข้าและออกจากบาหลี รองรับการประชุมภาคธุรกิจชั้นนำของเอเปค

แอร์เอเชีย ปรับตารางบินสำหรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากบาหลี เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติงูราห์ไร บาหลี จะปิดทำการชั่วคราว เพื่อรองรับการประชุมภาคธุรกิจชั้นนำของเอเปค (APEC CEO Summit 2013)

แอร์เอเชีย ปรับตารางบินเที่ยวบินเข้าและออกจากบาหลี รองรับการประชุมภาคธุรกิจชั้นนำของเอเปค

ท่าอากาศยานนานาชาติงูราห์ไร จะระงับการให้บริการชั่วคราวสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-20.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00-20.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 7.00-14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

จากการประกาศการระงับการให้บริกรของสนามบินดังกล่าวเป็นเหตุให้ แอร์เอเชีย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวลาบินทั้งสิ้น 53 เที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบิน 81 เที่ยวบิ

ท่าอากาศยานนานาชาติงูราห์ไร ยังได้มีการแจ้งไปยังสายการบินล่วงหน้า ถึงผลกระทบที่อาจจะส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าในวันที่ 5 และ 7 ตุลาคม 2556 สำหรับทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกจากบาหลี

ทั้งนี้ แอร์เอเชีย จะแจ้งไปยังผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผ่านทางอีเมล์และเอสเอ็มเอสที่แจ้งไว้ เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยจะมีมาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การเก็บวงเงินไว้ใช้ในสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางครั้งต่อไป (Credit Shell) โดยวงเงินจะมีอายุ 90 วัน

2. การคืนเงินเต็มจำนวน (Full Refund)

3. การเลื่อนวันเดินทางภายใน 10 วันก่อนหรือหลังวันเดินทางเดิม (Reschedule) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวบินว่างในเที่ยวบินนั้นๆ

หากต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ แอร์เอเชีย คอลเซนเตอร์ 02 515 9999 หรือ www.airasia.com/ask หรือจะส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://www.airasia.com/th/en/e-form.page นอกจากนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ twitter.com/AirAsiaThailand หรือfacebook.com/AirAsiaThailand

แอร์เอเชีย ต้องขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก