เปิดแล้ว! เส้นทางรถเลย-หลวงพระบาง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เปิดแล้ว! เส้นทางรถเลย-หลวงพระบาง

การท่องเที่ยวยังเมืองหลวงพระบาง เดินทางไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว ล่าสุด! บขส.ร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14 เส้นทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บขส 1490 / บขส.เลย 042-811706 / คุณเจี๊ยบ 085-6007477

เปิดแล้ว! เส้นทางรถเลย-หลวงพระบาง

เปิดแล้ว! เส้นทางรถเลย-หลวงพระบาง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดเลยไปท่องเที่ยวหลวงพระบาง ประเทศลาว มีอัตราค่าโดยสารดังต่อไปนี้

เลย-แขวงหลวงพระบาง 700 บาท หรือ 175,000 กีบ

เลย-แขวงไชยะบุลี 500 บาท หรือ 125,000 กีบ

ออกเดินรถทุกวัน ที่บขส.เลย เวลา 08.00 น. และแขวงหลวงพระบาง เวลา 07.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช.ม. รวมระยะทาง 394 ก.ม. จอดพักรับประทานอาหารที่ บ้านน้ำปุย แขวงไชยะบุรี (เลย-บ้านน้ำปุย ประมาณ 265 กม.)

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย