ลุ้น! เที่ยวอาเซียนฟรี ตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก แค่ติด Hashtag #

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ลุ้น! เที่ยวอาเซียนฟรี ตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก แค่ติด Hashtag #

ลุ้นเที่ยวอาเซียนฟรี! ตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก แค่ติด Hashtag #AseanTrip และ…. #aseantour #aseanday……ในรูปถ่ายและวีดีโอการท่องเที่ยวในอาเซียนของคุณผ่านทาง Instagram,Facebook,Youtube,Socialcam,Twitter,Google+ ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฏาคม 2557รายละเอียด > http://th.aectourismthai.com/content2/2665

ลุ้น! เที่ยวอาเซียนฟรี ตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก แค่ติด Hashtag #

ลุ้นเที่ยวอาเซียน

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม 

1. ส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ “ASEAN Dream Destination” ผ่านทาง Instagram Facebook,Youtube,Socialcam,Twitter,Google+ พร้อมใส่ Hashtag #AseanTrip และ Hashtag อื่นๆที่เกี่ยวข้อง #aseantour #aseanday #aseanfood #aseancommunity #aseantravel #tripasean #aectrip #asean #aec ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2557

2. ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินและที่พักท่องเที่ยวอาเซียน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

3. การตัดสินใช้ระบบ Software Random

การประกาศผลรางวัล : ภายในเดือนสิงหาคม 2557 ที่ www.AECtourismthai.com 

ลุ้นเที่ยวอาเซียน1

ข้อตกลง 

1. ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ / เรียกคืน ของรางวัลจากภาพที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

2. เมื่อโพสต์รูปภาพและวิดีโอแล้ว จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและกติกา

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอได้มากตามความต้องการ

4. ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอนุญาตให้ทางผู้จัดกิจกรรม นำภาพมาเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกชนิดของโครงการนี้ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

5. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ หรือส่งตัวแทนมารับได้ในทุกกรณี

7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมกิจกรรมครั้งนี้

***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ 

ดูคลังภาพและวีดีโอ http://th.aectourismthai.com/dreamdestination/