เที่ยวพม่า ขอวีซ่าผ่านออนไลน์ ได้แล้ว

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวพม่า ขอวีซ่าผ่านออนไลน์ ได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศพม่า หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป เราสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศพม่า ผ่านทางระบบออนไลน์  eVisa ได้แล้ว ซึ่งข้อมูลต่างๆ ก็ตามลิงก์นี้เลย http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists.aspx

เที่ยวพม่า ขอวีซ่าผ่านออนไลน์ ได้แล้ว

burma-bagan-travel-photos

จะเริ่มให้บริการระบบออนไลน์ตั้งแต่เวลา 06.00น. ของวันที่ 1 กันยายน 2557 นี้ โดยเลือกที่ Apply eVisa ในลิงก์ได้เลย ส่วนรายละเอียดขั้นต้นต่างๆ ก็ตามนี้

–  Passport จะต้องไม่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

– รูปถ่ายสีขนาด 4 cm X 6 cm 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมกับแสดงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ระยะเวลาที่เราจะพำนักในพม่า แต่ไม่เกิน 28 วัน

– ค่าธรรมเนียม US$ 50 จ่ายผ่านบัตร Visa, Master, Credit/ Debit ตามสะดวก

– ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้ใดๆ ทั้งสิ้น

– เจ้าหน้าที่จะตอบรับภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน

– ระยะเวลาพิจารณา eVisa ไม่เกิน 5 วันทำการ

– เมื่อได้รับ eVisa เรียบร้อยแล้ว วีซ่ามีอายุ 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่าให้กับเรา และวีซ่าที่ได้จะเป็น Single Visa เพียงเท่านั้น

หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศพม่าหลังจากต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://pantip.com/topic/32505081