รัชกาลที่ 9

ภาพหาชมยาก รัชกาลที่ ๙ และ พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / ภาพหาชมยาก รัชกาลที่ ๙ และ พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

เมื่อในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อม พระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และ นครศรีธรรมราช ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์เสด็จมา หลายอำเภอด้วยกัน อาทิ วัดโคกเมรุ ต. ไม้เรียง อ.ฉวาง, เมืองคอน, อำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จกันแน่นขนัด และนี่คือภาพสุดประทับใจที่จะก็บไว้ในความทรงจำของประชาชนในพื้นที่และทั้งประเทศตลอดไป

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก รัชกาลที่ ๙ และ พระราชินี
ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช  ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช  %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพหาชมยาก ในหลวง พระราชินี ขณะเยี่ยมเยือนชาวนครศรีธรรมราช

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a