ที่เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์ รัชกาลที่ ๙ ณ สวิตเซอร์แลนด์ ในหลวง

ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์

อย่างที่เราทราบกันดีกว่า ครั้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ยังทรงพระเยาว์นั้น พระองค์ได้เสด็จฯ มาประทับที่ ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน ระหว่างปี  พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๙๔

เมืองโลซานน์เมื่อ ๘o ปีที่แล้วเป็นเมืองสงบ อากาศดี มีภูมิประเทศงดงาม แวดล้อมด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน บ้านเรือนสร้างอยู่บนเนินเขาลดหลั่นลงไป เป็นเมืองที่เหมาะสมทุกประการสำหรับเจ้านายในราชสกุลมหิดลที่จะได้ทรงศึกษาเล่าเรียนและรักษาพระพลานามัย

ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์
รูปถ่ายของ รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ ขณะประทับที่ เมืองโลซาน ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ปี ๑๙๓๕ ทรงเล่นของเล่นที่ได้รับมาเป็นของขวัญวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๐ ปี

ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙
ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์

หลังจากสมเด็จพระบรมราชชนกทิวงคตในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุไม่ถึงสองพรรษา ได้ทรงประทับอยู่เมืองไทย กระทั่งมีพระชนมายุ ๕ พรรษา จึงทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ

พระอิริยาบถของรัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทรงประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระอิริยาบถของรัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทรงประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ (Miremont) ในวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ

images-1
(Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) Cr. www.ensr.ch

จากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา ซืออีส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) ต่อมาทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ (Bachelier es Lettres) จาก โรงเรียนมัธยมคลาซีค กังโตนาล (Classique Cantonal) แห่งเมืองโลซานน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘

a99
รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙
558000008927704

รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ และครู
 ครูส่วนพระองค์
รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ และครู

และในปีเดียวกันนั้นทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ (Université de Lausanne) โดยทรงเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

University of Lausanne

นพระสหายร่วมห้องเรียน นพระสหายร่วมห้องเรียน

เมอร์ซิเออร์ Guy-François Tavweney (ซ้าย) เป็นพระสหายร่วมห้องเรียน(มัธยม) และนั่งโต๊ะเรียนติดกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เมอร์ซิเออร์ Bernard Bonny (ขวา) เป็นพระสหายร่วมห้องเช่นกัน

วิลล่าวัฒนา พระตำหนักที่ประทับของรัชกาลที่ ๙ ในสวิตเซอร์แลนด์

วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana)ป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองปุยยี นอกเมืองโลซาน หันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวา (ทะเลสาบเลม็อง) และมองเห็นเทือกเขาแอลป์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบ ทะเลสาบเลอมอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบ ทะเลสาบเลอมอง

อีกทั้งทรงเลือกทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) เขตปุยยี (Pully) เป็นสถานที่พักผ่อนอยู่เสมอ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวสวิสนิยมในช่วงฤดูร้อน

(อ่านเพิ่มเติม : วิลล่าวัฒนา พระตำหนักที่ประทับของรัชกาลที่ ๙ ในสวิตเซอร์แลนด์)

ทั้งสามพระองค์ประทับพักผ่อนพระอริยาบทที่ริมทะเลสาบเลอมอง

ทั้งสามพระองค์ประทับพักผ่อนพระอริยาบทที่ริมทะเลสาบเลอมอง และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้ปะปนกับชาวสวิสโดยทั่วไป

1385889888

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงเล่าถึง สถานรับเลี้ยงเด็กชอง โซเลย์ ว่า ได้เสด็จฯ ไปประทับที่ซอง โชเลย์แห่งนี้ ๓ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ระหว่างที่พระบรมราชชนกเสด็จฯ กลับประเทศไทยเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยทรงเล่าว่าเมื่อเสด็จฯ ไปประทับครั้งแรกว่า “…แม่คงนึกได้ว่าทูลหม่อมฯ เคยรับสั่งว่า ดร.ฟรานซิส แชร์ ชาวอเมริกัน ที่เคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เล่าถวายว่าที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งชื่อว่า ชอง โซเลย์ ดร.แชร์เองเคยนำลูกไปพักที่นั่น จึงทราบว่าเขาดูแลเด็กอย่างถูกอนามัยเพราะเจ้าของเป็นแพทย์ แม่จึงตัดสินใจว่าจะพาลูกไปฝากที่สถานที่แห่งนี้…”

images
รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ ทรงเล่นกีฬาสเก็ต ขณะประทับอยู่ที่ สวิตเซอร์แลนด์
รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ ขณะประทับอยู่ที่ สวิตเซอร์แลนด์
รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ ทรงเล่นกีฬาฮอกกี้ ขณะประทับอยู่ที่ สวิตเซอร์แลนด์
558000008927702
รัชกาลที่ ๙ ทรงปั่นจักรยานจิ๋ว
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ คุณติโต และ คุณติต้า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ คุณติโต และ คุณติต้า

ภาพที่หลายคนเห็นในโซเชียลภาพนี้นั้น คือ คุณ “ติโต” แมวเพศผู้ สายพันธุ์ วิเชียรมาศ สีน้ำตาล ดวงตาสีฟ้า ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเลี้ยงคู่กับคุณ “ติต้า” แมวเพศเมีย เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา สมาพันธรัฐสวิส ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๗ และเป็นแมวทรงเลี้ยงนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในขณะนั้น

 ภาพของคุณติโต และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถ่ายโดยนาย Dmitri Kessel เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๔๙
ภาพชุดนี้ใช้ชื่อว่า Le Roi Du Siam

คุณติโต แมวทรงเลี้ยงของรัชกาลที่ ๙ ขณะประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์

เปียโนไม้สีน้ำตาลยี่ห้อ Carl Hards, Stuttgart ปัจจุบันอายุไม่ต่ำกว่า ๙o ปี ข้อความภาษาฝรั่งเศสที่ปรากฏอยู่ด้านในฝาครอบเปียโนหลังนี้มีความหมายว่า “เปียโนหลังนี้อยู่ในถิ่นพำนักของกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๔๗๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๔๗๘”

ข้อความภาษาฝรั่งเศสที่ปรากฏอยู่ด้านในฝาครอบเปียโน ที่ทำให้ทราบภูมิหลังของเปียโนหลังนี้

เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงศึกษาในขณะทรงพระเยาว์ เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ ๙ และ ๗ พรรษาตามลำดับ

คุณติโต แมวทรงเลี้ยงของในหลวง ร.9 เมื่อครั้งประทับสวิตเซอร์แลนด์

คุณติโต แมวทรงเลี้ยงของในหลวง ร.9 เมื่อครั้งประทับสวิตเซอร์แลนด์

ร้านถ่ายรูปเดอ ยอง

ร้านถ่ายรูป เดอ ยอง อยู่ที่ถนนเดิม ที่เดิมคืออยู่ตรงข้ามแฟลตที่ถนนทิสโซต์ (Tissot) ซึ่งเป็นแฟลตแห่งแรกที่ครอบครัวมหิดลเสด็จฯ ไปประทับเมื่อแรกไปถึง และร้านเดอ ยองก็ยังคงดำเนินกิจการร้านถ่ายรูปอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ลักษณะหน้าร้านเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ถ่ายที่ร้านเดอ ยอง ในวันครบรอบวันประสูติ ๓ พระชันษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒o กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ถ่ายที่ร้านเดอ ยอง ในวันครบรอบวันประสูติ ๓ พระชันษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒o กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต ทำให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกัน แต่เนื่องจากยังทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษา จึงต้องทรงอำลาประชาชนชาวไทยเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เพื่อทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม ในครั้งนี้ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงศึกษาอยู่เดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ดูแลปวงชนชาวไทย

ระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และต่อมาได้ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนครและโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคมในปีเดียวกัน หลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรักษาสุขภาพ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำ

ภาพความทรงจำ รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงประทับ ณ สวิตเซอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ณ เมืองโลซาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมืองโลซาน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขณะเสด็จฯ จากเมืองโลซาน ไปยังประเทศอิตาลี โดยรถไฟ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมืองโลซาน

และระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลพระราชธิดาพระองค์แรกคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งประสูติ ณ โรงพยาบาลมองซัวซีส์ (Clinique de Montchoisi) เมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔

และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์แรกเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จพระราชดำเนินนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรหลังจากทรงประทับพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๔๗๖ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔  รวม 18 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมืองโลซาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และ นาย Max Petitpierre ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เสด็จฯ ณ กรุงเบิร์น อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขณะเสด็จฯ ณ กรุงเบิร์น อย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๑๙๖๐

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขณะเสด็จฯ ณ กรุงเบิร์น อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนาย Max Petitpierre ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยทหาร ณ ด้านหน้ารัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๓

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมืองโลซาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และ นาย Max Petitpierre ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ณ งานเลี้ยงกลางคืน ที่โรงแรม Bellevue กรุงเบิร์น ปี พ.ศ. ๒๕๐๓

ขอบคุณภาพและข้อมูล  www.swissinfo.chเฟซบุ๊ก infodivohm,  http://www.trachoo.com/http://opium-howtodeleteabrowsercookie.blogspot.com/http://www.bloggang.com/, สกุลไทยรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓o๗๘, http://www.thaiembassy.ch/