70 ที่เที่ยวตามรอยพระบาท 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ที่เที่ยวภาคกลาง ที่เที่ยวภาคอีสาน ที่เที่ยวภาคเหนือ ที่เที่ยวในประเทศไทย รัชกาลที่ 9 ในหลวง

ที่เที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด, ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก, ภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคใต้ / ที่เที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”

“คนไทยโชคดีที่สุดในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก
และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพที่ดี
มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาทเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ที่เราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ภายในหนังสือ จะบอกเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดทริปท่องเที่ยวให้ครบเสร็จสรรพ ซึ่งเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามนี้เลย อีกทั้งยังบอกถึง ที่เที่ยวห้ามพลาด , กิจกรรมห้ามพลาด , แผนที่ การเดินทาง และข้อมูลสำคัญต่างๆ อีกด้วย

 

ที่เที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙
“ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”

ภาคเหนือ

70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคเหนือ
70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคเหนือ

เชียงราย

 • โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน

เชียงใหม่

 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
 • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดดำริ
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

น่าน

 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

พะเยา

 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

พิษณุโลก

 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า
 • สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

แม่ฮ่องสอน

 • ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
 • ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดดำริ (ท่าโป่งแดง)

———————————————————————————————–

ภาคอีสาน

70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคอีสาน
70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน

นครราชสีมา

 • ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสุรนารี
 • ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชดำริ

บึงกาฬ

 • โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง

เลย

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ)

สกลนคร

 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สุรินทร์

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
 • หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง

———————————————————————————————–

ภาคกลาง

70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคกลาง
70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคกลาง

กาญจนบุรี

 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

ฉะเชิงเทรา

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปทุมธานี

 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประจวบคีรีขันธ์

 • ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

พระนครศรีอยุธยา

 • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 • พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร

เพชรบุรี

 • โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ
 • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ลพบุรี

 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สมุทรปราการ

 • โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

สมุทรสงคราม

 • โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์
 • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สระบุรี

 • พิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค

สุพรรณบุรี

 • ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้

อ่างทอง

 • ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

———————————————————————————————–

ภาคตะวันออก

70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคตะวันออก
70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคตะวันออก

จันทบุรี

 • จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
 • โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
 • 100 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ชลบุรี

 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
 • โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ

ตราด

 •  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

นครนายก

 • เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ปราจีนบุรี

 • โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ระยอง

 • ทุ่งโปรงทอง
 • โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สระแก้ว

 • โรงเรียนกาสรกสิวิทย

———————————————————————————————–

ภาคใต้

70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคใต้
70 เส้นทางตามรอยพระบาท ภาคใต้

กระบี่

 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ (ศูนย์ปลานีโม)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)

ชุมพร

 • โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
 • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 138 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

นครศรีธรรมราช

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

นราธิวาส

 • ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

พังงา

 • ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

ยะลา

 • โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ

อยากให้ทุกคนไปสัมผัสกับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ไม่ว่าจะไปเพื่อให้เห็น เพื่อเรียนรู้ หรือเพื่อเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะออกไปเพื่อเหตุผลใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้กลับมา คือความรู้สึกที่ช่วยตอกย้ำว่า “คนไทยช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ ในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ คอยดูแลพวกเรามาตลอด 70 ปี”

หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

ขอบคุณข้อมูล : 70waysofking.tourismthailand.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.tatcontactcenter.com