ที่ที่พ่อไป ที่เที่ยวตามรอยพ่อ ภาพถ่าย รัชกาลที่ 9 เที่ยวตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

“ที่ที่พ่อไป” หวนคิดถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพถ่ายจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / “ที่ที่พ่อไป” หวนคิดถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพถ่ายจากอดีตสู่ปัจจุบัน

“ที่ที่พ่อไป” ภาพถ่ายจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ในหลวงรัชกาลที่ 9

เจมส์ ช่างภาพหนุ่มสมัครเล่น เจ้าของเฟสบุ๊ค James Apisit เกิดไอเดียบรรเจิด เดินตามรอยภาพถ่ายของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนำภาพถ่ายนั้นกลับไปถ่ายเทียบเคียงกับสถานที่จริงในปัจจุบัน เพื่อทำให้เราได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลลัพธ์ที่ต่อยอดจากพระราชกรณียกิจที่พ่อหลวงทรงทำไว้ เขาตั้งชื่อภาพเหล่านี้ว่า “ที่ที่พ่อไป”

ซึ่งคุณเจมส์ ได้บรรยายไว้ว่า “การถ่ายภาพตามรอยพ่อนี้ เกิดไอเดียจากที่เคยทำ Dear Photograph อยู่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้ขอทำกับภาพในหลวงบ้าง เพราะตลอด 70 ปีทีผ่านมา ท่านเสด็จพระราชดำเนินทั่วประเทศ โครงการตามแนวพระราชดำริ หรือที่ที่ท่านเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นยูงทอง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2529

ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 กำลังทรงรดน้ำต้นยูงทอง

****************************************************************************

อ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่องเข้านา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 จ.อยุธยา

****************************************************************************

ห้องรับรอง บริเวณทุ่งมะขามหย่อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระราชินีฯ และสมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับ ณ ห้องรับรอง ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในหลวงเสด็จมาบริเวณนี้หลายครั้งเพราะที่นี่คือแก้มลิงที่คอยรับน้ำเหนือ เพื่อชะลอน้ำท่วม

****************************************************************************

ทุ่งมะขามหย่อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีฯ ทรงเคียวเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่ทุ่งมะขามหย่อง จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2539 จากที่ทรงปล่อยน้ำจากประตูน้ำเข้าทุ่งนา (ภาพก่อนหน้านี้) ท่านจึงเสด็จมาเกี่่ยวข้าวซึ่งเป็นผลผลิตจากการปล่อยน้ำของพระองค์ท่าน ทั้งนี้เมื่อปี 2538 ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะบริเวณนี้

อีกภาพนึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงถ่ายภาพพระราชินี ขณะทรงเคียวเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง

****************************************************************************

โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ

13 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.29 น.

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ และทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาที่บริเวณริมเขื่อน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับยังที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช


24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก และพระรูปหล่อสมเด็จย่า และทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยา

****************************************************************************

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2520

ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร หลังพระองค์ทรงจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2520

****************************************************************************

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์
กรุงเทพมหานคร

29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประทับรถพระที่นั่งไปยังร้านโกลเด้นเพลส ชั้นบี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

27 เมษายน พ.ศ. 2558

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการส่วนพระองค์ บนชั้น 7 ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

****************************************************************************

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงพาคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาร่วมในพิธีเปิดสระด้วย

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นนทรี ๙ ต้นบริเวณหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

****************************************************************************

 วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร

30 ตุลาคม พ.ศ. 2499

ในภาพพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จลง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ผู้เป็นพระราชอนุสาวนาจารย์ และพระศาสนโศภณ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามผู้เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ พร้อมด้วยพระภิกษุวัดบวรนิเวศวิหาร เสร็จแล้วฉายพระบรมฉายาลักษณ์เดี่ยว

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกทรงผนวชเป็น พระภิกษุในพระพุทธศาสนา และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบัติสมณธรรมเป็นเวลา 15 วัน คือระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499

5 พฤษจิกายน 2499

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูก “ต้นสัก” ไว้ในวัดบวรฯ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พระองค์ท่านทรงลาผนวช

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะเสด็จพระราชดำเนินลงจากตำหนักจันทร์ วัดบวรฯ ในวันทรงลาผนวช วันที่ 5 พ.ย.2499

****************************************************************************

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์

****************************************************************************

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

25 มกราคม พ.ศ. 2510

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ที่จังหวัดกำแพงเพชร ทรงเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งแรกภาพนี้ถ่ายบริเวณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรเดิม (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอเมือง)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นสักที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในวันเดียวกัน

****************************************************************************

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

26 มิถุนายน พ.ศ. 2514

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเปิดอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

****************************************************************************

‘ฟีนิกซ์ ฮอล’ วัดเบียวโดอิน
เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ เยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2506 เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรี และทรงดูงานเพื่อนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศ

ในวันที่ 31 พ.ค. ปีนั้น ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) ในเมืองนารา ภาพที่เห็นนี้ คือภาพขณะทรงเยี่ยมชม ฟีนิกซ์ ฮอล (Phenix hall) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นสัญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญ 10 เยน

****************************************************************************

วัดโทไดจิ
เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2506

ในหลวงและพระราชินีได้เสด็จสักการะพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ สูงถึง 54 ฟุต หนัก 432 ตัน ที่วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

****************************************************************************

ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2506

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ทรงพระราชดำเนินในสวนของทำเนียบเอกอัครราชทูต ระหว่างเสด็จเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พระราชอริยาบถที่แสนอบอุ่นของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระราชินี ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินที่สวนของทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

****************************************************************************

ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16 พฤศจิกายน 2545 ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วย คือพระราชดำรัสของในหลวง เมื่อครั้งเสด็จปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ ที่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9 มกราคม พ.ศ. 2557

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี และเสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อทรงทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน

****************************************************************************

ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
จังหวัดเพชรบุรี

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา จากวังไกลกังวล อ.หัวหิน ไปทรงทอดพระเนตรศูนย์สาธิตโครงการพัฒนาท้องถิ่นชนบทไทย-อิสราเอล หมู่บ้านหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

จุดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำหุบกะพง ซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อใช้อุปโภค บริโภคในพื้นที่นี้

****************************************************************************

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรกลางแจ้ง และเป็นครั้งเดียวที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

****************************************************************************

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
จังหวัดเพชรบุรี

26 มิถุนายน พ.ศ. 2533

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และทรงปลูกต้นประดู่ป่า

ปลูกป่าเป็นพระราชดำริหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ห้วยทราย โดยทรงให้ดำเนินงานในรูปแบบ “ป่าไม้หมู่บ้าน” คือให้ชาวบ้านปลูก และหวงแหนป่าของตน ส่วนการฟื้นฟูสภาพป่าบนเขาให้ใช้ระบบภูเขาป่าหรือระบบป่าเปียก ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้ดั้งเดิม ปลูกแล้วได้ประโยชน์กับคนในพื้นที่ด้วย

3 เมษายน พ.ศ. 2540

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ทำการทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้ดินสามารถปลูกต้นไม้ได้

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 …พลิกฟื้นที่แห้งแล้งให้กลับเขียวขจี…

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

****************************************************************************

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

3 มีนาคม พ.ศ. 2501

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ดูงานการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ครั้งนั้น ทรงเสด็จทอดพระเนตรเขื่อนจำลอง บริเวณแม่น้ำปิงที่จะสร้างเขื่อนภูมิพล ขณะอยู่ที่ประทับแรมซึ่งกรมชลประทานจัดไว้ให้ ในตอนเย็น พระองค์ท่านเสด็จลงสรงน้ำในแม่น้ำปิง

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2507

17 มิถุนายน พ.ศ. 2513

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นสักที่บริเวณสวนระหว่างทางขึ้นสันเขื่อนภูมิพล

****************************************************************************

 อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด
จังหวัดเพชรบุรี

20 เมษายน พ.ศ. 2543

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและทรงงานบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำห้วยตะแปด ตรวจสอบเรื่องระบบการส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือการปลูกป่าบนเขาเสวยกะปิ (อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด เป็นส่วนของระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำบริเวณห้วยทราย)

****************************************************************************

บ้านเขาเต่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2509

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเหรียญรางวัล “คนขยัน” ณ บ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

****************************************************************************

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล มายังอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคุณทองแดง เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยท่านได้ทรงยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปการแข่งขันเรือยาวเป็นระยะ และมีพระพักตร์ที่ทรงยิ้มตลอดเวลาที่ทรงชมการแข่งขัน

****************************************************************************

ดอยปูหมื่น จังหวัดเชียงใหม่

25 ธันวาคม พ.ศ. 2513

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จดอยปู่หมื่นเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนั้น ส่งพระราชทานสัตว์เลี้ยงให้กับนายจะฟะ และชาวดอยปู่หมื่นเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ต่อ การเลี้ยงสัตว์ปลูกผักคือจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะทำให้เลี้ยงดูเองได้

4 มกราคม พ.ศ. 2515

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปที่ดอยปู่หมื่นและพระราชทานต้นชาอัสสัมให้กับนายจะฟะ ไชยกอ ผู้นำหมู่บ้านของชาวลาหู่ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นคุณตาของริชชี่-อรเณศ ดีคาบาเลส นางเอกช่อง 3 ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่สาม เพื่อใช้ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้นายจะฟะ นำชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นและปลูกชาทดแทน 

****************************************************************************

เขื่อนลำตะคอง
จังหวัดนครราชศรีมา

14 เมษายน พ.ศ. 2520

ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงนั่งเฮิลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชทานดำเนินเพื่อเยี่ยมชมเขื่อนลำตะคอง และทรงพระทับบ้านพักรับรองบนเขื่อนลำตะคอง

****************************************************************************

ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย

7 มกราคม พ.ศ. 2514

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงดื่มชาที่บ้านหลวงพ่อซาเจ๊ะ พระองค์ท่านได้พูดคุย เยี่ยมชมการทำเกษตรของชาวดอยผาหมี เป็นหมู่บ้านใหม่ เรียกว่าผาหมี 2 ซึ่งชาวบ้านย้ายมาอยู่ตามที่พระราชทานให้

11 มกราคม พ.ศ. 2517

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จดอยผาหมี จ.เชียงราย โดยชาวดอยผาหมีนำม้ามาถวายให้ทรงม้าเพื่อขึ้นเขา

1 มกราคม พ.ศ. 2517

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะกำลังทรงม้าและมีชาวเขาจูง

****************************************************************************

วัดศรีหมวดเกล้า
จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 มกราคม 2522

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ มาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

21 มกราคม พ.ศ. 2522

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วัดศรีหมวดเกล้า จ.ลำปาง

****************************************************************************

โครงการชั่งหัวมัน
จังหวัดเพชรบุรี

15 ธ.ค. 2556

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรการจัดการฟาร์มโคนมในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในส่วนของพื้นที่ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงโคนม ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อผลิตน้ำนม จากแม่โคนม

****************************************************************************

วัดคะตึกเชียงมั่น
จังหวัดลำปาง

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถ วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมือง จ.ลำปาง

****************************************************************************

พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
จังหวัดเพชรบุรี

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2496

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำริให้บูรณปฎิสังขรณ์พระนครคีรีให้คงสภาพ


ในครั้งนี้พระองค์ได้เสด็จเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เสด็จขึ้นหอดูดาว แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งเพ็ชรภูมิไพโรจน์

****************************************************************************

พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานคร

 

5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น.

ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

****************************************************************************

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
จังหวัดเชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นบ๊วย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นมะคาเดเมีย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

****************************************************************************

พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านยาง
จังหวัดเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงไฟฟ้าบ้านยาง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2517

****************************************************************************

สวนป่าทุ่งเกวียน
จังหวัดลำปาง

3 มกราคม พ.ศ. 2514

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นปีป ณ สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ลำปาง

****************************************************************************

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จ ฯ ไปยังวิหารพระแท่นดงรัง ทรงเจิมพระแท่น และพระราชทานผ้าคลุมพระแท่น เพื่อเป็นพุทธบูชา

****************************************************************************

เขื่อนแม่กลอง
จังหวัดกาญจนบุรี

1 สิงหาคม พ.ศ. 2513

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ไปทรงประกอบพิธีเปิด เขื่อนวชิราลงกรณ ที่ ตำบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2513 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เขื่อนแม่กลอง)

****************************************************************************

วัดคินคาคุจิ
กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

2 มิถุนายน พ.ศ. 2506

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดคินคาคุจิ (Kinkaku-ji Temple) ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือ โกลเด้นพาวิลเลียน (Golden Pavilion)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินบำรุงวัดเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับเจ้าอาวาสวัด โดยที่ก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดได้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกด้วย

****************************************************************************

วัดมงคลชัยพัฒนา
จังหวัดสระบุรี

25 มกราคม พ.ศ. 2536

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุโบสถวัดมงคลชัยพัฒนา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่รอบวัดมงคลชัยพัฒน เป็นศูนย์สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพออยู่พอกิน)

****************************************************************************

วังน้ำตกขี้อ้อน จังหวัดภูเก็ต

11 มีนาคม พ.ศ. 2502

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรตำบลป่าตองและทอดพระเนตรน้ำตกวังขี้อ้อน

****************************************************************************

หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

10 มีนาคม พ.ศ. 2502

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรเป็นการส่วนพระองค์ ณ หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

****************************************************************************

หาดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต

9 มีนาคม พ.ศ. 2502

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปยังหาดสุรินทร์ ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2502 เพื่อเสด็จเยี่ยมชมความสวยงามของชายหาด โดยทั้งสองพระองค์ทรงกล้องถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง

****************************************************************************

รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร

3 ก.ค. พ.ศ. 2547

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทรงเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก สายเฉลิมรัชมงคล ณ สถานีหัวลำโพง

****************************************************************************

ทางน้ำล้นราชประชานุเคราะห์
จังหวัดเพชรบุรี

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทางน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13 จ.เพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี

****************************************************************************

โครงการแหลมผักเบี้ยฯ
จังหวัดเพชรบุรี

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งเป็นโครงการบำบัดน้ำเสีย เพื่อหาเทคโนโยลีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงบรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

****************************************************************************

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปราสาทหินพิมาย ในการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498

****************************************************************************

อุทยานไทรงาม
จังหวัดนครราชสีมา

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปยังอุทยานไทรงาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

****************************************************************************

 ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเจิมศาลหลักเมืองนครราชสีมา

****************************************************************************

น้ำตกพรหมโลก
นครศรีธรรมราช

ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังน้ำตกพรหมโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502

****************************************************************************

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540

****************************************************************************

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังบริเวณลานสระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา

****************************************************************************

วัดไทยเชตวัน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

26 มิถุนายน พ.ศ. 2505

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ วัดไทยเชตวัน ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อประกอบพิธียกช่อฟ้าของวัดไทยเชตวันด้วยพระองค์เอง

****************************************************************************

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

19 เมษายน พ.ศ. 2509

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำเรือใบ “เวคา” เรือใบประเภทโอเคที่ทรงต่อขึ้นเอง ออกแล่นใบจากพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกา ของวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2509 ข้ามอ่าวไทย ท่ามกลางอากาศที่แปรปรวนพอสมควร มุ่งสู่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 101 กิโลเมตร ทรงใช้เวลาในการแล่นใบประมาณ 16 ชั่วโมง เมื่อพระองค์ท่านทรงเรือใบถึงแล้วได้เปลี่ยนฉลองพระองค์ทรงชุดสนามนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก ทรงนำธงราชนาวิกโยธินซึ่งนำข้ามอ่าวมาปักเหนือยอดหินใหญ่ที่ชายหาด และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึกบนก้อนหินใหญ่นั้น

****************************************************************************

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

17 ตุลาคม 2521

ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯทรงเจิมป้ายชื่อสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด

****************************************************************************

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
จังหวัดเพชรบุรี

14 กรกฎาคม 2541

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับบนมิมบัส ในมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน จ.เพชรบุรี

****************************************************************************

พระที่นั่งอนันตสมาคม
กรุงเทพมหนาคร

9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:  James apisitTeeTeePorPai