ที่เที่ยวปาย ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน น้ำพุร้อนไทรงาม

แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่ “น้ำพุร้อนไทรงาม” อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่ “น้ำพุร้อนไทรงาม” อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่
“น้ำพุร้อนไทรงาม” อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม ตั้งอยู่ที่ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งที่นี่เป็นแก่งน้ำพุร้อนคล้ายน้ำตกขนาดย่อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำใส อุณหภูมิอุ่นกำลังสบาย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากอำเภอปายไปทางแม่ฮ่องสอน ราว 12 กม.

ค่าบริการ : เด็ก คนละ 10 บาท / ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท
ค่านำรถเข้าน้ำพุร้อนไทรงาม : รถจักรยานยนต์ 20 บาท / รถยนต์ 30 บาท

แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่  "น้ำพุร้อนไทรงาม" อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่  "น้ำพุร้อนไทรงาม" อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แช่น้ำ ผ่อนคลาย ที่  "น้ำพุร้อนไทรงาม" อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน