เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง, ภาคกลาง / เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก

หน้าฝนเช่นนี้ คงดีไม่น้อยที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชม เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม (Rain Forest Farm) สถานที่ท่องเที่ยวที่คนรักธรรมชาติต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม คือ จุดหมายปลายทางที่ตรงกับนิยามท่องเที่ยว “ธรรมชาติโรแมนติกกับเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนมิตรภาพ) เยื้องกับเรนฟอเรสท์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งเรื่องการจัดการขยะ ปศุสัตว์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ พลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล ถ่าน น้ำส้มควันไม้ การทำเกษตรอินทรีย์ แม้กระทั่งการปลูกป่าแบบสวนผสม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดสมดุลย์ ลดการใช้สารเคมี รวมไปถึงการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สบู่ น้ำยาสระผม น้ำยาเอนกประสงค์ ยาหม่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังช่วยเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน เยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวอีกด้วย

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลกเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ภายในฟาร์มแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน อาทิ แปลงผักและผลไม้ปลอดสารพิษ โรงเพาะเห็ด บ่อปลา กรงไก่ สระน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีที่พักแบบฟาร์มสเตย์ สำหรับผู้ต้องการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบสวนผัก และยังสามารถเก็บผักไปให้เรนฟอเรสท์ รีสอร์ทปรุงอาหารได้อีกด้วย

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก

สำหรับนักท่องเที่ยว คนไหนที่ต้องการไปท่องเที่ยว เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม (Rain Forest Farm) สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่โทร. 0 5529 3085 หรือ e-mail: rainfern@hotmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RainForestFarm

เรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลกเรนฟอเรสท์ ฟาร์ม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ พิษณุโลก


View Larger Map

ข้อมูลและภาพ : travel.thaiza.com / เฟสบุ๊ค RainForestFarm / ททท.
เรียบเรียงโดย Travel MThai