งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคกลาง / งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

ลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจครอบคลุมพื้นที่อาเภอต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอาเภอเมืองลพบุรี เป็นพื้นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง อาทิ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ปรางค์แขก วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ โดยเฉพาะพระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตื่นตากับเหล่าบรรดาลิง ที่คอยต้อนรับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านของเมืองลพบุรี และในความเชื่อชาวจังหวัดลพบุรี นับว่าบรรดาลิงทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ ที่รายล้อมเต็มบริเวณศาลพระกาฬกลางใจเมืองลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานลพบุรี กล่าวว่า บริเวณ ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด มีสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง คือ ฝูงลิงที่อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก นักท่องเที่ยวที่มาสักการะศาลพระกาฬ ก็จะนาอาหารมาเลี้ยงลิงเหล่านั้น ประกอบกับความเชื่อที่ว่าลิงเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลพบุรี และทุกๆ ปี ครอบครัวของคุณยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ จะนาเครื่องเส้นไปถวายเจ้าพ่อพระกาฬ อีกทั้งยังได้ขออนุญาตใช้รูปลิงเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงแรมเมื่อครั้งแรกที่ สร้างโรงแรมลพบุรีอินน์ และมีความเชื่อว่าลิงเป็นสัตว์นาพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนและครอบ ครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงมีแนวคิดและเริ่มจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 และทุกๆ ปีเรื่อยมาจนในปัจจุบันนี้ งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24  พฤศจิกายน 2556  แบ่งออกเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ รอบกลางวัน 4 รอบ และรอบกลางคืน 1 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00น. (พิธีเปิด) รอบที่สอง เวลา 12.00น. รอบที่สาม เวลา 14.00น รอบที่สี่ 16.00น. และรอบสุดท้าย (รอบพิเศษ Dinner) เวลา 18.30น. โดยปีนี้คอนเซ็ปต์งาน ใช้ชื่อว่า “Giant fruity monkey” กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

นอกจากทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแล้ว ทุกท่านยังสามารถ แวะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงได้ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และช่วงดังกล่าวยังเป็นช่วงทุ่งทานตะวันบานของจังหวัดลพบุรี ที่เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศทุกท่านกับท้องทุ่งสีเหลืองสดใสของดอก ทานตะวันบานในเขตอาเภอพัฒนานิคม และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ โทร. 036-412300 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานลพบุรี โทร 036 – 770096 -7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ www.tat7.com

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ 25 ที่ ลพบุรี

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก ททท.เที่ยวภาคกลาง