งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เที่ยวลพบุรี เที่ยวลพบุรี

นุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทยไปเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทยไปเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32

นุ่งโจงห่มสไบ สวยหล่อเก๋ไก๋ แต่งไทยไปเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตโบราณสถานใกล้เคียง จังหวัดลพบุรี

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32

ในปีนี้ (2562) งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ตลอด 10 วัน 10 คืน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรี เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศาสนา การทูต ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

สำหรับรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 7 พื้นที่ ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านวิชาเยนทร์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวนราชานุสรณ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) เทวสถานปรางค์แขก และวัดปืน

  • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 

การแสดงแสงเสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ตลาดย้อนยุค การประกวดธิดาละโว้ การแสดงโขน การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน การแสดงดนตรีลูกทุ่งแลมีการแสดงมหรสพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ละครลิง นิทรรศการของดี 11 อำเภอ ประกวดแต่งชุดไทยดีเด่นประจำวัน ลานอาหารพื้นบ้าน นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฯลฯ

  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

กราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

  • วัดปืน

กิจกรรมตลาดซาโม่น การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดับไฟบริเวณโบราณสถาน และการจำหน่ายสินค้า OTOP

  • พื้นที่สวนราชานุสรณ์ 

มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการประดับตกแต่งไฟ

  • เทวสถานปรางค์แขก

มีการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการประดับตกแต่งไฟ พร้อมการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม

พิเศษ!! พบกับบรรยากาศตลาดย้อนยุค สู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการใช้เบี้ย พดด้วง แทนเงินสด พ่อค้า แม่ค้า พากันแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ จำหน่ายสินค้า และอาหารโบราณคาว หวาน จำนวนกว่า 50 ร้านค้า

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : thainews.prdงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชTAT Lopburi