Schengen Visa วิธีขอวีซ่า วีซ่าเชงเก้น เที่ยวยุโรป แนะนำ

แนะนำ วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และข้อมูลน่ารู้ สำหรับเที่ยวยุโรป

Home / ทิปท่องเที่ยว / แนะนำ วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และข้อมูลน่ารู้ สำหรับเที่ยวยุโรป

แนะนำ วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น
(Schengen Visa)

และข้อมูลน่ารู้ สำหรับเที่ยวยุโรป

นอกจากท่องเที่ยวในบ้านเรา แถบเอเชียกันแล้ว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางหลายๆ คนก็คือ “การเที่ยวยุโรป” ซึ่งในปัจจุบันนั้น ค่าตั๋วเครื่องบินไปยุโรปนั้นราคาถูกลงมาก หลายสายการบินต่างก็แข่งขัยลดราคากันยกใหญ่ บางคนเจอตั๋วถูกหมี่นต้นๆ ก็มีมาแล้ว เพราะฉะนั้นความฝันในการเที่ยวยุโรป จะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป  เพียงแต่เราต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด แต่การที่จะบินไปเที่ยวฝั่งยุโรปนั้น เราจะต้องทำเรื่องขอ “วีซ่า” ซะก่อน

Cr. drxgonfly.tumblr.com

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุกๆ ประเทศที่ไป ระหว่าง 26 ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนี้ และจะไม่มีด่านตรวจวุ่นวายมากมาย จึงเกิดเป็นวีซ่าเชงเก้นนี้ขึ้นมา เหมาะกับคนที่แพลนจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

26 ประเทศที่อยู่ใน Schengen Agreement 

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein

นอกจากนี้ถ้าหากคุณถือวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ก็จะสามารถเข้าประเทศ Croatia รวมไปถึงประเทศในแถบบอลข่านได้ ไม่ว่าจะเป็น Macedonia , Bosnia , Albania หรือ Serbia ได้ด้วยนะ

Cr. https://www.pinterest.com

วีซ่าเชงเก้นมีแบบไหนบ้าง

1. วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (วีซ่าประเภท A) พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก้น ก็จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

2. วีซ่าเดินทางผ่านหรือทรานซิท (วีซ่าประเภท B) เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น

3. วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป วีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน

4. วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (วีซ่าประเภท D) วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้

Cr. room5.trivago.it

วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่

วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเจ้าหน้าที่

เราเลือกขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร

1. กรณีที่มีประเทศที่เดินทางนานกว่าประเทศอื่นๆ 1 ประเทศ เช่นคุณไปเที่ยวฝรั่งเศส 5 วัน เยอรมัน 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ให้เริ่มขอที่ฝรั่งเศสเพราะอยู่นานที่สุด

2. กรณีที่เดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก

Cr. wtravel.co.th

การขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่า เราจะไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตประเทศไหน สำหรับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเขงเก้น ทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) หรือ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) จะไม่ต่างกัน

1.แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า คุณสามารถโหลดแบบฟอร์มออกจากเว็ป หรือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วปรินท์ออกมา ส่วนนี้ต้องเช็คให้ดีข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นในแต่ละประเทศ ก็มีแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางเลยก็ว่าได้ และที่สำคัญต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับกันไปจนถึงวันที่ออกจากประเทศเชงเก้นเลย

3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เตรียมเอาไว้สำรอง หากทางการต้องเรียกใช้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

4.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว แจ้งทางร้านถ่ายรูปไปได้เลย ว่าจะขอวีซ่าเชงเก้น สิ่งสำคัญคือรูปสุภาพ หน้าตรง พื้นหลังขาว และเห็นใบหน้าชัดเจน นอกจากนี้เช็คให้ครบถ้วนก่อนว่าประเทศที่เราจะขอวีซ่าเชงเก้นนั้น มีกฎละเอียดมากน้อยแค่ไหน และควรถ่ายภาพไม่เกิน 6 เดือน

5.ประกันการเดินทาง เป็นสิ่งคุณจำเป็นต้องซื้อ โดยตอนซื้อต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่วันบินไป – กลับ และต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่นๆ ไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร โดยเราสามารถเช็คกับทางประกันได้ว่ามีประกันเจ้าไหนบ้าง ที่ทางสถานทูตรับรองวีซ่าเชงเก้น

6.ตั๋วเครื่องบิน เป็นอีกเอกสารจำเป็น ที่เราต้องนำไปยื่นในการขอวีซ่าเชงเก้น แต่คุณสามารถติดต่อเอเจนซี่ให้ออกตั๋วเป็นเอกสารมาก่อนได้ ถ้าวีซ่าผ่านเราก็จะมาซื้อตั๋วที่นี่ ถ้าหากวีซ่าไม่ผ่านก็สามารถยกเลิกตั๋วได้

7.ใบจองที่พัก การจองที่พัก หากมีเทคนิคดีๆ แล้ววีซ่าไม่ผ่าน คุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าที่พักไปฟรีๆ ให้ลองเข้ามาดูที่พักใน Skyscanner แล้วใช้ตัวกรองค้นหาที่พัก แบบยกเลิกได้ฟรี หรือถ้าหากคืนไหนคุณต้องนอนบนรถไฟ ก็ต้องระบุไปด้วยว่านอนบนเรือ บนรถ เป็นต้น ห้ามใช้คำว่า walk in ในการท่องเที่ยวในยุโรปเด็ดขาด

8.แผนการเดินทางฉบับย่อ สรุปแผนการเดินทางทั้งหมด เช่นวันที่นี้ อยู่เมืองนี้ และไปเมืองนี้ ข้ามไปประเทศต่อไปอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ ใส่ชื่อโรงแรม และรถต่างๆ ในการเดินทางลงไปด้วย และที่สำคัญ ถ้าหากเค้าถามแพลนในการท่องเที่ยว ต้องตอบแพลนให้ได้ด้วย

9.เอกสารรับรองการทำงาน หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน ต้องให้ทางบริษัทออกจดหมายรับรองให้ โดยต้องระบุ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา และต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง จนกระทั่งวันที่กลับมา .. พร้อมลายเซ็น และประทับตาบริษัท ซึ่งจดหมายควรจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริษัทเป็นชื่อเรามาเป็นหลักฐาน ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ จะเป็นตัวยืนยันว่าคุณจะไม่ไปอยู่ในประเทศเค้าแล้วไม่กลับมาเมืองไทยนั่นเอง

10.เอกสารรับรองทางการเงิน เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องยื่นให้เมื่อขอวีซ่าเชงเก้น เมื่อคุณเตรียมตัวจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป

  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากเข้าออกย้อนหลังไป 6 เดือน อาจจะปริ้นจากอินเตอร์เนทได้ แต่ทางที่ดีขอให้ทางธนาคารออกให้เพื่อไปขอวีซ่า ซึ่งบัญชีนี้ควรจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอด ทั้งยอดเงินฝาก และเงินถอนออก คือถ้ารู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ แนะนำว่าควรเริ่มบริหาร Statement ให้ดูสวยงาม โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทาง หรือขอเชงเก้นเป็นครั้งแรก
  • จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร เป็นจดหมายรับรองจากทางธนาคาร ว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารนี้ และมียอดเงินหมุนเวียน แจ้งทางธนาคารได้เลยว่าใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้น

wtravel.co.th

เตรียมตัวก่อนไปยื่นวีซ่าเชงเก้น

1. วันและเวลาในการยื่นขอวีซ่า เช็ควันที่ เวลากับประเทศที่เราจะยื่นวีซ่าให้ดี ว่าต้องเป็นแบบจองล่วงหน้า หรือว่าสามารถไปต่อคิวหน้างานได้เลย

2. สถานที่ยื่นขอวีซ่า เช็คให้ดีว่าประเทศที่เรายื่นนั้น ต้องผ่านตัวกลาง หรือไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง เพราะแต่ละประเทศจะมีกฎต่างกัน

3. เวลาที่ใช้พิจารณา ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ อันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ และสถานทูต

4. ค่าธรรมเนียม โดยส่วนมากค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น จะอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโร

5. จำนวนวันที่ได้วีซ่า โดยส่วนมากถ้าไม่ได้แบบ Multiple ก็จะได้เท่าจำนวนวันที่ขอ หรือแล้วแต่สถานทูตพิจารณา

หากคุณเตรียมเอกสารให้พร้อม กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก็ไม่ต้องกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน หากใครแพลนกำลังจะไปเที่ยวยุโรปแนะนำว่าเตรียมตัวล่วงหน้าเอาไว้ให้ดี เพื่อการท่องเที่ยวของคุณ จะสนุกขึ้นกว่าเดิม


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://www.skyscanner.co.th