ฝุ่นพิษ ฝุ่นละออง แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น มลพิษอากาศ

4 แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ ที่นักเดินทางต้องโหลด

Home / ทิปท่องเที่ยว / 4 แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ ที่นักเดินทางต้องโหลด

นอกจากแอพเพลิชั่นแผนที่นำทาง เช็คสภาพจราจร และสภาพอากาศ จะจำเป็นกับนักเดินทางแล้ว เรื่องของ คุณภาพอากาศ ก็สำคัญไม่แพ้กัน เห็นได้จากค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง  PM 10 และ PM 2.5 ที่เพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นทุกที แผ่กระจายไปในหลายๆ ประเทศ ไม่วาจะเป็นจีน เกาหลีใต้ อินเดีย รวมถึงประเทศไทย ฉะนั้นเพื่อป้องกันตัวเราเองจากความเจ็บป่วย นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังต้องมีตัวช่วยคอยเตือนภัยแต่เนิ่นๆ กับ 3 แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ เลือกโหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลยค่า

แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ
ที่นักเดินทางต้องโหลด

1. Air Quality: Real time AQI

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมากกว่า 10,000 แห่งใน 60 ประเทศ สามารถเช็คได้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่มีมลพิษไหม มีค่าปกติ หรือเกินมาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ จะโชว์ให้เห็นเป็นสีๆ โดยสีแดง จะอยู่ในระดับอันตราย ส่วนสีฟ้าและเขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

2. Plume Air Report App

แอพพลิเคชั่นรายงานระดับมลพิษทางอากาศจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนระบบ IOS ทั้งยังเป็นเครื่องติดตามเฉพาะบุคคล เพื่อใช้คำนวณมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมไปถึงเรื่องของอุณหภูมิ แรงลม และ ความชื้น ซึ่งจะอัพเดทตลอดทุกชั่วโมง พร้อมกับพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมง  และจัดเก็บสถิติย้อนหลังในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


3. AirVisual Air Quality Forecast

แอพพลิเคชั่นวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ที่รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมากกว่า 9,000 แห่ง จะช่วยให้ทราบว่าพื้นที่ที่เราอยู่มีค่า AQI เท่าไหร่ และค่าที่วัดได้นั้นอยู่ในระดับไหน หากสูงเกินไป จะได้เตรียมป้องกัน เช่น การใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ทั้งสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android


4. Air4Thai

แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง (สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแผนที่แสดง โดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 5 ระดับ ดังนี้

แอพพลิเคชั่น เช็คมลพิษในอากาศ

 

Source : livingasean, air4thai