10 เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซีย (อาเซียน)

Home / ทิปท่องเที่ยว / 10 เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซีย (อาเซียน)

มาเลเซีย (มาเลย์ : Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน

10 เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซีย

เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย

1.เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมง
2.มาเลเซียใช้เงินสกุลริงกิตมาเลเซีย หรือดอลลาร์มาเลเซีย
3.ทางมาเลเซียไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ติดฟิล์มเข้มมากๆเข้าเมือง
4.เบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจคือ 999
5.การขับรถยนต์ในมาเลเซียเหมือนกับประเทศไทยคือ พวงมาลัยขวา ขับชิดซ้าย
6.โรงแรมที่เก็นติ้งจะมีห้องเตรียมอุปกรณ์รีดผ้าไว้ให้ใช้ได้ฟรี
7.เมืองมะละกาเป็นเมืองปลอดบุหรี่แห่งแรกในประเทศ
8.มีสวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชียอยู่ที่รัฐยะโฮย์
9.การใช้บัตรเครดิตจะทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น
10.เเมืองกัวห์เป็นแหล่งช็ปสินค้าปลอดภาษีที่ไม่ควรพลาด

สถานที่สำคัญที่ควรรู้จัก

รัฐมะละกา (Melaka) เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซียรัฐมะละกา (Melaka)
ประตูสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ของ มาเลเซีย รัฐมะละกาคือถิ่นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอายุกว่า 600 ปี ที่ยังคงเหลือร่องรอยทางอารยธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างครบถ้วน เมืองนี้เหมาะให้คุณได้ศึกษาความเป็นมาตั้งแต่ยุคมาเลเซียตกเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปอย่างยาวนาน ถึง 445 ปี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองมีการผสมผสานวีถีงทางตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Towers) เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซียตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Towers)
ตึกแฝดที่เคยได้สถิติสูงสุดในโลก (ปัจจุบันเป็นอันดับ 3 และ 4) มีความสูงถึง 452 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ลักษณะเป็นตึกสูงระฟ้า 2 ตึก จำนวน 88 ชั้น เชื่อมต่กันด้วยสะพานลอยฟ้าในชั้นที่ 44 ภายในเป็นอาคารสำนักงานของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและน้ำมันของมาเลเซีย (บริษัทเปโตรนาส) รวมถึงบริษัทด้านการเงินและอื่นๆ มากมาย คุณสามารถเข้าชมวิวสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนี้ได้ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 19:00 น.

เมืองปุตราจายา (Putrajaya) เรื่องน่ารู้ในมาเลเซียเมืองปุตราจายา (Putrajaya)
มหานครแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างทันสมัยเพื่ออนาคต จากแนวคิดของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวง และศูนย์กลางสถานที่ราชการและทำเนียบรัฐบาล ปุตราจายาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย พร้อมแหล่งท่องเทียวมากมายที่ควรไปเยือน เช่น มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู) ศาสนสถานของอิสลามที่ใช้หินแกรนิตสีชมพูสร้างขึ้น ความสูงเทียบเท่าตึก 25 ชั้น ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา

แผนที่ มาเลเซีย (Malaysia)

แผนที่ มาเลเซีย (Malaysia)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อมูลจาก : หนังสือ อาเซียน ควร ไม่ควร สำนักพิมพ์อมรินทร์

10 เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซีย

7 สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้ ก่อนบินสู่ประเทศมาเลเซีย

เลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนน้ำธีมตัวต่อแห่งแรกของเอเซีย

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยว มาเลเซีย

10 เรื่องน่ารู้ใน มาเลเซีย (อาเซียน)