7 อันดับ รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / 7 อันดับ รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

travel mthai ชวนแหงนหน้าขึ้นฟ้า เงยคอสัมผัสประติมากรรมสุดไฮ ที่ความสูงระดับหนึ่งร้อยเมตรขึ้น กับ 7 อันดับ รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

อันดับ 7. Rodina Mat

7 อันดับ รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

รูปปั้น Rodina Mat ตั้งอยู่ที่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อปลุกระดมชาวโซเวียต แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1981 รูปปั้นไททาเนียมนี้ยืนบนยอดสูง  62 เมตร (203 ฟุต) ของอาคารพิพิธภัณฑ์ โครงสร้างทั้งหมดมีความสูงอยู่ที่ 102 เมตร (335 ฟุต) หนัก 560 ตัน

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 6. Emperors Yan and Huang

 รูปปั้นแห่งจักพรรดิ Yan and Huang (เอี้ยนและหวง) สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2007 แกะสลักเป็นภูเขา มีอายุมากกว่า 20 ปี เป็นตัวแทนเพื่อรำลึกถึง Yan Di และ Huang Di สองจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์จีน ตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำเหลือง ใกล้กับ เมืองเจิ้งโจว ระดับความสูงอยู่ที่ 106 เมตร (345 ฟุต)

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 5. Guan Yin Statue

รูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของ เกาะไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวรูปปั้นถูกออกแบบให้มี 3 ด้าน ด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาเกาะ และอีกสองด้านหันหน้าออกสู่ทะเลจีนใต้ ใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2005 มีระดับความสููง (รวมอาคารและฐานบัว) 108 เมตร (354 ฟุต)

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 4. Cristo-Rei

รูปปั้น Cristo-Rei ตั้งอยู่ที่ โปรตุเกส ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นพระเยซูคริสต์ ของเมือง ริโอ เดอ จาเนโร ใช้เวลาสร้างถึง 10 ปี จึงแล้วเสร็จใน ปี ค.ศ. 1959 ตัวรูปปั้นมีความสูง 28 เมตร (92 ฟุต) ส่วนตัวฐานรองรับมีความสูง 82 (209 ฟุต) อนุสรณ์แห่งนี้จึงมีความสูงทั้งสิ้น 110 เมตร (361 ฟุต) บนยอดสุดของส่วนฐานเป็นจุดชมวิว 360 องศา ของ เมืองลิสบอน

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 3. Ushiku Daibutsu

รูปปั้น Ushiku Daibutsu เป็นรูปปั้นทองสำริด พระอมิตาพุทธ ตั้งอยู่ที่ เมือง Ushiku ประเทศญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1995 ภายในมีลิฟท์ให้บริการขึ้นไปยังจุดชมวิว มีระดับความสูงทั้งหมด (รวมตัวอาคารและฐานบัว) อยู่ที่ 120 เมตร (394 ฟุต)

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 2. Laykyun Setkyar

รูปปั้น Laykyun Setkyar อยู่บนยอดเขา Po Kaung ใกล้ เมือง Monywa ตอนกลางของ ประเทศพม่า พระนอนที่อยู่ตรงปลายเท้าที่เห็นนั้นได้ชื่อว่าเป็น พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1991 ส่วน Laykyun Setkyar เสร็จใน ปี ค.ศ. 2008 มีความสูง 130 เมตร

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อันดับ 1. Spring Temple Buddha

รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก

รูปปั้น Spring Temple Buddha แห่ง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เป็น รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูงทั้งสิ้น 153 เมตร (502 ฟุต) รวมฐานดอกบัว 20 เมตร (66 ฟุต) ตัวอาคาร 25 เมตร (82 ฟุต) สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 เพื่อรำลึกถึง พระไวโรจนะพุทธะ

 

กราฟเปรียบเทียบความสูงระหว่าง รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก Spring Temple Buddha กับ เทพีเสรีภาพ อนุสาวรีย์ Motherland Calls และ พระเยซูคริสต์

ข้อมูล www.touropia.com เรียบเรียง : travel.mthai.com