คานาสือ ทะเลสาบเปลี่ยนสี ที่จีน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / คานาสือ ทะเลสาบเปลี่ยนสี ที่จีน

คานาสือ ทะเลสาบเปลี่ยนสี มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่จีน

วิวทะเลสาบ คานาสือ

ทะเลสาบ คานาสือ หรือ ฮานาซือ ในภาษาจีนเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่อยู่ท่ามกลางวงโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ อยู่ระหว่างพรมแดนจีนกับคาซัคสถาน โดยคำว่า “คานาส” เป็นภาษามองโกล แปลว่า “ทะเลสาบท่ามกลางขุนเขา”

วิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือ

ทะเลสาบ คานาสือ เป็นทะเลสาบทรงรีอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,370 เมตร มีโค้งใหญ่ ๆ รวม 6 แห่ง ยาวรวมทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร นอกจากนี้แล้ว ทะเลสาบ คานาสือ ยังถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความลึกที่สุดในโลกอีกด้วย โดยจุดที่ลึกที่สุดนั้นอยู่บริเวณโค้งที่ 2 มีความลึกราว 188 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกราว 60 ชั้น

วิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือ

ทะเลสาบ คานาสือ แห่งนี้ มีฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี” ด้วยเหตุที่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สีของน้ำในทะเลสาบก็จะเปลี่ยนตาม กล่าวคือ ในวันท้องฟ้าสดใสน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นสีเขียวครามเข้ม ในวันครึ้มฟ้าครึ้มฝน น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเทา และในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงน้ำในทะเลสาบก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีเขียวครามขุ่น

วิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือ

นอกจากนี้แล้ว รอบ ๆ ทะเลสาบ คานาสือ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มากมาย มีสัตว์หายากหลายชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ เช่น หมีสีน้ำตาล (Ursus arctos), แมวป่าลิงซ์ยูเรเซีย (Lynx lynx), เสือดาวหิมะ (Uncia uncia) เป็นต้น

หมีสีน้ำตาลแมวป่าลิงซ์ยูเรเซียเสือดาวหิมะวิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือวิวทะเลสาบ คานาสือ
View Larger Map

ที่มา : wiki
ภาพ : nationalgeographic.com / flickr.com / chinatrekking.com
เรียบเรียงโดย : Travel MThai