10 อันดับ สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / 10 อันดับ สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

10 อันดับ สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

New Yankee Stadium , United States

อันดับที่ 10 New Yankee Stadium

New Yankee Stadium ประเทศ United States ราคา 1300 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2009

 

10 อันดับ สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

อันดับที่ 9 Wembley Stadium

Wembley Stadium ประเทศ United Kingdom ราคา 1,570 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2007

 

Space Shuttle , United States

อันดับที่ 8 Space Shuttle

Space Shuttle ประเทศ United States ราคา 1,700 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1977

 

Taipei 101 , Taiwan

อันดับที่ 7 Taipei 101

Taipei 101 ใน Taiwan ราคา 1,800 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2004

 

B-2 Spirit Stealth Bomber , United States

อันดับที่ 6 B-2 Spirit Stealth Bomber

B-2 Spirit Stealth Bomber ประเทศ United States ราคา 2,200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1988

USS Jimmy Carter , United States

อันดับที่ 5 USS Jimmy Carter

USS Jimmy Carter ประเทศ United States ราคา 3,200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2004

 

Rivercity Motorway , Australia

 อันดับที่ 4 Rivercity Motorway

Rivercity Motorway ประเทศ Australia ราคา 3,200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2010

Oosterscheldekering , Netherlands

อันดับที่ 3 Oosterscheldekering

Oosterscheldekering ประเทศ Netherlands ราคา 3,750 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1986

Queen Elizabeth class aircraft carrier , United Kingdom

อันดับที่ 2 Queen Elizabeth class aircraft carrier

Queen Elizabeth class aircraft carrier ประเทศ United Kingdom ราคา 3,900 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2014

Burj Dubai , United Arab Emirates

อันดับที่ 1 Burj Dubai

Burj Dubai ประเทศ United Arab Emirates ราคา 4,100 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2009

 ………………………………………………………….

10 อันดับ สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก 
ที่มา : http://www.toptenthailand.com