กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก, เที่ยวทะเล, เที่ยวภูเขา / กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กรีนแลนด์ เป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของโลก คือ อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มีพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตร กรีนแลนด์มีฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ปีค.ศ.1956 แต่ตามภูมิประเทศแล้ว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกา หากแต่ทางสภาพภูมิศาสตร์การปกครองถือว่าอยู่ในกลุ่มยุโรป

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

ประวัติของ กรีนแลนด์ ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 พวกไวกิ้งจากแถบสแกนดิเนเวียได้อพยพเข้ามาตั้งรกราก และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม และการนับถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิม จนดินแดนแถบนี้ได้กลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศเดนมาร์กในเวลาต่อมา และหลังจากนั้น จึงได้รับสิทธิการปกครองตนเองจากประเทศเดนมาร์ก เมื่อปีค.ศ.1979 โดยสามารถปกครองตนเองได้ในทุกด้าน แต่ยกเว้นด้านการต่างประเทศ และการทหาร ซึ่งยังเป็นสิทธิการปกครองของประเทศเดนมาร์กอยู่

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

ปัจจุบัน กรีนแลนด์ มีรัฐบาลปกครองตนเอง โดยมีรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1979 และได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กอย่างต่อเนื่อง

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

สภาพภูมิศาสตร์ของ กรีนแลนด์ ประกอบด้วยภูเขาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหิมะ และน้ำแข็งปกคลุมอยู่เป็นบริเวณกว้าง โดยส่วนที่มีน้ำแข็งปกคลุมบางแห่งมีความหนาถึง 3 กิโลเมตรเลยทีเดียว ดินแดนนี้จึงมีความหนาวเย็นจับจิต อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่ร้อนที่สุดไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส ส่วนที่ราบนั้นอยู่ตามชายฝั่งของเกาะ ซึ่งมีความลาดชันในบางพื้นที่ ตามแนวชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นแนวหิน โดยที่พื้นที่ทั้งหมดเรียกได้ว่าไม่มีต้นไม้เลย จะมีก็แต่ไม่พุ่มขนาดเล็กเท่านั้น กรีนแลนด์ ถือว่ามีทรัพยากรน้ำจืดขนาดใหญ่ของโลก นับเป็น 10% ของน้ำทั้งหมดที่มีบนโลกเลยทีเดียว

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กรีนแลนด์ ทั้งประเทศมีประชากรเพียงแค่ 56,452 คน จากการสำรวจเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.2010 ลักษณะเมืองต่างๆ ของกรีนแลนด์ จะตั้งกระจายอยู่ตามขอบของเกาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ และน้ำแข็ง ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 15,469 คน อาศัยอยู่ในเมืองหลวงคือ Nuuk และรองลงมาประมาณ 5,460 คน อาศัยอยู่ที่เมือง Sismiut, 4,546 คน อาศัยอยู่ที่เมือง Ilulissat, 3,306 คนอยู่ที่เมือง Qaqortoq, และอีก 3,005 คน อาศัยอยู่ที่เมือง Aasiaat

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอินูอิต และชาวเดนมาร์ก แต่ชาวเดนมาร์กจะมีอยู่เป็นจำนวนน้อยกว่า ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์ ก็ประมาณ 13% เพียงเท่านั้น

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา ก็เพื่อล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ รวมถึงเล่นสกี และรถลากเลื่อน

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลกกรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กรีนแลนด์ เป็นดินแดนแห่งความหนาวเย็นที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและท้าทาย หากได้เดินทางมาเยือนดินแดนนี้ เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด มันจะดีสักแค่ไหน หากได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ได้ไปยืนอยู่ ณ จุดของขั้วโลกเหนือ

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

กรีนแลนด์ เกาะใหญ่ ณ แดนเหนือสุดขั้วโลก

ข้อมูลและภาพ : flickr.com / wiki / e-magazine.info
เรียบเรียงโดย Travel MThai

 
View Larger Map