unseen thailand ที่เที่ยว unseen รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เที่ยวเขื่อน เที่ยวเขื่อนป่าสัก

วันเดย์ทริป นั่ง “รถไฟลอยน้ำ” เที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เปิดวิ่ง พ.ย 61- ม.ค. 62 นี้

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / วันเดย์ทริป นั่ง “รถไฟลอยน้ำ” เที่ยวเขื่อนป่าสักฯ เปิดวิ่ง พ.ย 61- ม.ค. 62 นี้

กลับมาอีกครั้ง! กับ ทริปสุดพิเศษ นั่ง “รถไฟลอยน้ำ” เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยจะเปิดวิ่งช่วงเดือนพฤศจิกายน 61 – มกราคม 62 ในทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์

นั่ง “รถไฟลอยน้ำ” เที่ยวเขื่อนป่าสักฯ
เปิดวิ่ง พ.ย 61- ม.ค. 62 นี้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด สำหรับ “รถไฟลอยน้ำ” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเราจะได้นั่งรถไฟที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ และสามารถลงไปถ่ายรูป เก็บภาพสวย ๆ ของทางรถไฟได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางจังหวัดลพบุรี ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรามีส่วนร่วมอีกมากมาย เช่น การแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP การจัดรถตัวหนอนวิ่งชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมฟาร์มแพะ แกะ ชมทิวทัศน์รอบเขื่อนบนหอชมวิว และมีบริการรถม้าลากจูง หรือบริการรถรางวิ่งผ่านสันเขื่อนไปสักการะหลวงปู่ใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

รถตัวหนอนที่วิ่งให้บริการพาชมสันเขื่อนและไปไหว้พระ
วิวบริเวณเขื่อนจากหอชมวิว
สักการะหลวงปู่ใหญ่
นั่งรถม้าชมเขื่อน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

การแสดงพื้นบ้านชาวไทยเบิ้ง

วันที่เปิดให้บริการ
“รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์”

เดือนพฤศจิกายน 61 เปิดให้บริการวันที่ 17, 18, 24, 25

เดือนธันวาคม 61 เปิดให้บริการวันที่  1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

เดือนมกราคม 62 เปิดให้บริการวันที่ 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

กำหนดการเดินทาง

เที่ยวไป
จากสถานีกรุงเทพ ออกเวลา 07.10 น.หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี สามเสน ชท.บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี ชท.แก่งคอย แก่งเสือเต้น และที่พลาดไม่ได้ ไฮไลท์ของทริปนี้คือจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” ที่โคกสลุง จากนั้นจึงถึงจุดหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.40 น.

เที่ยวกลับ
จากที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ออกเวลา 15.30 น. หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี แก่งเสือเต้น ชท.แก่งคอย สระบุรี อยุธยา รังสิต ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน ชท.บางซื่อ สามเสน ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.20 น.

ราคาค่าโดยสาร ไป-กลับ

รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

  • สถานี กรุงเทพ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ราคา 270 บาท
  • สถานี สระบุรี แก่งคอย ราคา 110 บาท
  • แต่ถ้าใครขึ้นระยะสั้นแค่ แก่งเสือเต้น – เขื่อนป่าสัก เพื่อชมวิวรถไฟลอยน้ำ ราคา 60 บาท (ซื้อตั๋วได้ในวันเดินทาง และเป็นตั๋วยืน)

รถนั่งชั้น 3 ปรับอากาศ

  • สถานี กรุงเทพ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา ราคา 470 บาท
  • สถานี สระบุรี แก่งคอย ราคา 210 บาท (ไป-กลับ)
  • แต่ถ้าใครขึ้นระยะสั้นแค่ แก่งเสือเต้น – เขื่อนป่าสัก เพื่อชมวิวรถไฟลอยน้ำ ราคา 160 บาท

ปล. ค่าโดยสารอัตราพิเศษ ไม่มีส่วนลดทุกประเภท (เด็ก-ผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน)

ช่องทางการซื้อตั๋ว

1. ทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศ

2. จองได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 1690 (ล่วงหน้า 5 วันขึ้นไป)

**เปิดจำหน่ายตั๋ววันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย