ท้าพิสูจน์!!!! ม่อนเสาหินพิศวง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศ

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ท้าพิสูจน์!!!! ม่อนเสาหินพิศวง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศ

ม่อนเสาหินพิศวง เกิดการประทุของภูเขาไฟ พาเอาหินหนืดจากใต้เปลือกโลกไหลประทุขึ้นมาเป็นลาวา(lava) ของหินบะซอลต์ปกคลุมพื้นผิวบริเวณนี้แล้วเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วมีผลให้ส่วนของหินบะซอลต์ที่อยู่ตอนบนเกิดแรงดึงทุกทิศทุกทางจากการหดตัวในขณะที่เย็นตัวลงทำให้เกิดรอยแตกรอยแยกที่ตั้งฉากกับพื้นผิวจึงได้ลักษณะหินแตกเป็นหลาย ๆ เหลี่ยมคล้ายเสา (Columnar)ตั้งตรงหรือล้มเรียงราย อยู่ในบริเวณนี้

ท้าพิสูจน์!!!! ม่อนเสาหินพิศวง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศ