อ่าวทุ่งมะขาม

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / อ่าวทุ่งมะขาม

travel mthai พาท่องชุมพร นอน อ่าวทุ่งมะขาม กลางหาดทรายขาวกับทิวแถวต้นมะพร้าวตลอดชายฝั่ง อ่าวทุ่งมะขาม ประกอบด้วย อ่าวทุ่งมะขามน้อย และ อ่าวทุ่งมะขามใหญ่ ทั้ง 2 อ่าวมีลักษณะเว้าโค้ง คล้ายครึ่งวงกลม 2 วง คั่นกลางด้วยแหลมหิน เป็นหาดกว้าง เม็ดทรายสวยละเอียด

อ่าวทุ่งมะขาม

อ่าวทุ่งมะขามน้อย เป็นหาดทรายขาดที่ยาว 1 กม มีต้นมะพร้าวขึ้นเป็นทิวแถว

อ่าวทุ่งมะขาม ประกอบด้วยอ่าวทุ่งมะขามน้อยและอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ ทั้ง 2 อ่าวมีลักษณะโค้งเว้าสวยเป็นรูปครึ่งวงกลมสองวงคั่นด้วยแหลมหิน อ่าวทุ่งมะขามน้อยยาวประมาณ 1 กิโลเมตร หาดกว้างทรายสวยละเอียด อ่าวทุ่งมะขามนอก ระยะทางจากจังหวัดไปอ่าวทุ่งมะขามในและอ่าวทุ่งมะขามนอก ประมาณ 27 กิโลเมตร และ 31 กิโลเมตร ตามลำดับ

อ่าวทุ่งมะขาม

การเดินทาง ระยะทางจากจังหวัดไปอ่าวทุ่งมะขามน้อยและอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ ประมาณ 27 กิโลเมตร และ 31 กิโลเมตร ตามลำดับ ใช้ทางหลวงเส้นเดียวกับไปหาดทรายรี

อ่าวทุ่งมะขามน้อยยังมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ มีปูลมขนาดใหญ่วิ่งอยู่เต็มชายหาด

อ่าวทุ่งมะขาม

อ่าวทุ่งมะขาม