วัด ปรัมบานัน มรดกโลก Prambanan อินโดนีเซีย

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / วัด ปรัมบานัน มรดกโลก Prambanan อินโดนีเซีย

จันดี ปรัมบานัน (อินโดนีเซีย: Candi Prambanan) หรือ จันดีราราจงกรัง (อินโดนีเซีย: Candi Rara Jonggrang) คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)

pammanun03

pammanun02

ในปัจจุบัน ปรัมบานัน ถูกยกย่องให้เป็น มรดกโลก และนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนา ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร
มรดกโลก

pammanun05

pammanun07

ปราสาทหิน ปรัมบานัน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดก โลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “กลุ่มวัดปรัมบานัน” เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

pammanun06

เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

pammanun08

ปรัมบานัน  (Prambanan)  ศาสนสถาน ฮินดูที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของอินโดนีเซีย  มี ลักษณะเป็นหมู่ศาสนสถานฮินดู  (Hindu  Temple  complex)  ตั้งอยู่บนเกาะจาวา  (Java)  (ไทยเรียกชวา)
คนท้องถิ่นอินโดนีเซียเรียก  ปรามบานัน  ว่า  วัดโลโร  จองรัง  (Loro  Jongrang  Temple)  เป็น ศาสนสถานของฮินดูที่ยิ่งใหญ่และงดงามไปด้วยลวดลายแกะสลักหินอันวิจิตร

pammanun12

pammanun13

กษัตริย์ที่ครองราชย์ต่อจาก พระเจ้าบาลีตุงทรงพระนามว่า  พระเจ้าทักษา  (ค.ศ. 910 – ประมาณ  ค.ศ. 919)  พระองค์อาจจะเป็นผู้สร้างเทวสถานปรามบานันก็ได้  เทวสถานแห่งนี้ใหญ่โตมาก  มีวิหาร  156 หลังอยู่รอบๆกลุ่มวิหารขนาด ใหญ่  8  หลังซึ่งรวมกันอยู่ ตรงกลาง  โดยมีวิหารของพระศิวะเป็นเทวสถานที่สำคัญและเด่นที่สุด  และทำเป็นระเบียง  ภาพสลักนูนตาม ระเบียงซึ่งแสดงตอนต่างๆ ของเรื่องรามายณะ  ก็อาจถือ ได้ว่าเป็นตำราของคัมภีร์ศาสนาฮินดู

pammanun22

“พระวิษณุ”  คนไทยรู้จักในนามว่า  “พระ นารายณ์”  ซึ่งไวษณวนิกายถือว่าพระองค์เป็นพระเจ้า สูงสุด  พระวิษณุเป็นหนึ่งในตรีมูรติ  (ตฺริมูรฺติ)  ได้แก่  พระวิษณุ  พระศิวะ  พระ พรหม  (พรหมา)
พระ วิษณุเขียนด้วยอักษรเทวนาครี  (Devanagari)  คือ  “วิษณุ”  (Vishnu)  ซึ่งใช้ในภาษาสันกฤต  ภาษาฮินดี  (ภาษาราชการของอินเดีย)  และอ่านอย่างภาษาไทยได้ว่า  “วิษณุ

pammanun01

ในฤคเวท  พระวิษณุ เป็นเทพที่ไม่มีบทบาทสำคัญ  แต่คอยช่วยพระอินทร์ใน การต่อสู้กับศัตรูชั่วร้ายที่ทรงอำนาจ
พระวิษณุมี หน้าที่รักษาจักรวาลที่พระพรหมได้สร้างขึ้นก่อนที่จะถูกพระศิวะทำลายในที่ สุด  พาหนะของพระวิษณุคือ  “ครุฑ”
พระ วิษณุ  เมื่อแสดงเป็นรูปบุคคล  มี พระวรกายสีน้ำเงินเข้ม  มี  4  กร  ถือ  ดอก บัว  คทา  (กระบอง)  จักร  และ  สังข์  อาวุธอย่างอื่นมี  ธนูศา รฺงฺค  สังข์ปัญจชันยะ  มีพระ ขรรค์ชื่อนันทกะ  และสวรรค์ ที่พระวิษณุปกครองอยู่กับพระลักษมีมีชื่อว่า  “ไวกุ ณฐะ”
ในมหากาพย์รามาย ณะนั้น  พระราม  คือ  พระวิษณุอวตาร  และ  นางสีตา  (สีดา)  คือ  พระลักษมีอวตาร

pammanun25

   pammanun04     pammanun09 pammanun10 pammanun11 pammanun14 pammanun15 pammanun16 pammanun17 pammanun18 pammanun19 pammanun20 pammanun21  pammanun23 pammanun24  pammanun26 pammanun27

 

บุโรพุทโธ ( Borobudur ) บุโรพุทโธ พุทธสถานแห่ง ยอกยาการ์ตา อินโดนีเชีย

บุโรพุทโธ ( Borobudur ) บุโรพุทโธ พุทธสถานแห่ง ยอกยาการ์ตา อินโดนีเชีย

ถ้าเราคิดถึงประเทศอินโดนีเซีย ก็มักจะคิดถึงจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงเมืองท่องเที่ยว และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมเสียไม่ได้ก็คือ ธรรมสถาน …

ถนนมาลิโอโบโร ยอกยาการ์ต้า อินโดนีเซีย

ถนนมาลิโอโบโร ยอกยาการ์ต้า อินโดนีเซีย

ถนนมาลิโอโบโร ยอกยาการ์ต้า แสงราตรีแห่งนักช้อป อินโดนีเซีย หลังจากท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ธรรมสถาน บุโรพุทโธ จนอิ่มบุญแล้ว เย็นๆ ค่ำๆ …