จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 9 ด้าน

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

โดยปกติเราจะแวะไปเยี่ยมเยียนหออัครศิลปิน ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมผลงานด้านศิลปะโดยศิลปินไทยจากทุกแขนง เพื่อชื่นชมและจรรโลงผลงาน และบางครั้งเราก็สวมบทบาทนักวิจารณ์เมื่อพบกับกลุ่มคนในแวดวงศิลปะ เพื่อลับคมความคิดสร้างสรรค์ของเราไปในตัว

แต่เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีที่ผ่านมา เราได้รับการเชิญชวนให้ไปร่วมชมนิทรรศการ “พาพ่อไปหอศิลป์ เทิดพระเกียรติอัครศิลปิน รวมใจศิลป์ถวายพระพร” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจ.ปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้สัมผัสพระอัจฉริยภาพทางศิลปะของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

งานนี้ต้องขอบอกว่าคุ้มค่ากับการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม เพราะทางหออัครศิลปินได้ทุ่มใจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอัครมหาศิลปินผู้ทรงเป็นที่เทิดทูนของชาวไทย พร้อมด้วยนิทรรศการผลงานอันทรงคุณค่าภายในหออัครศิลปิน อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้ชมกันอย่างเพลิดเพลินใจ ทั้งการขับร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ ‘อัครศิลปิน’ นิทรรศการภาพถ่าย ”พ่อลูกผูกพัน” การประกวดวาดภาพ ”พ่อหลวงในดวงใจไทยทั้งชาติ” และการประชันวรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ในหัวข้อ “พาพ่อไปหอศิลป์” ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติมาร่วมตัดสินผลงานและให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์กลับไปด้วย

หออัครศิลปิน ถูกเนรมิตให้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ ถวายพระพรชัยมงคล ”พาพ่อไปหอศิลป์” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น ”อัครศิลปิน” จึงจัดงานเพื่อให้ทุกคนมาร่วมกันเดินตามรอยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงงาน ไม่เคยหยุด ในทุกส่วนของนิทรรศการถือเป็นคลังการเรียนรู้อันล้ำค่าที่ไม่ควรพลาดแม้แต่ ส่วนเดียว ตั้งแต่ห้องหออัครศิลปิน ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเพลงพระราชนิพนธ์ในระบบเสียง 3 มิติ มีจุดตั้งโต๊ะให้ผู้สนใจสามารถลงนามถวายพระพรได้ ที่ล้ำค่ายิ่งไปกว่า คือส่วนแสดงภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ทั้งต้นฉบับและสำเนา ตลอดจนภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งทางหออัครศิลปินจัดส่วนนี้ไว้เป็นนิทรรศการถาวรให้เข้าชมได้ตลอดเวลา ด้วยเช่นกัน

เราสะดุดตากับกรอบรูปที่เรียงราย ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลในโครงการพ่อลูกผูกพัน ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันเด็กแห่งชาติ 2556 ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายคู่พ่อลูกที่ไม่จำกัดวัย ไม่เน้นการแต่งเติมภาพใหม่ให้สวยเกินจริง แต่งดงามด้วยความรักและความผูกพันที่เราสัมผัสได้ เป็นมุมที่ทำให้เราอิ่มเอมอยู่ในใจ และเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ประทับใจจนอยากจะกลับบ้านไปกอดพ่อด้วยกันทุกคน

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

สำหรับความเป็นมาของหออัครมหาศิลปิน เกิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหัตถกรรม, ด้านวรรณศิลป์, ด้านจิตรกรรม, ด้านถ่ายภาพ, ด้านภูมิสถาปัตยกรรม, ด้านประติมากรรม, ด้านดนตรี, ด้านพระราชนิพนธ์ และด้านกีฬา นอกจากนี้ ยังใช้เป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติอีกด้วย ภายใต้แนวคิด ภายใต้แนวคิด “อัครศิลปินรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์” หออัครศิลปิน จึงเป็นการถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมศิลปากร ตัวอาคารของหออัครศิลปินเป็นอาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย หากใครผ่านไปผ่านมาแถวๆ คลอง 5 ปทุมธานี ก็จะสะดุดตากับรูปแบบหลังคาทรงไทยหน้าจั่วสูงตั้งตระหง่าน เมื่อเข้าไปภายในตัวอาคารซึ่งมีทั้งหมด 3 ชั้น ก็จะพบกับส่วนกลางที่เด่นสะดุดตาซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ ล้อมรอบด้วยอาคารรูปตัวยูซึ่งจะแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติสอด คล้องกับแนวคิดของการจัดทำโครงการ

เมื่อได้กลับมาเยือนอีกครั้ง เราจึงมีเวลาชื่นชมผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในอาคารได้อย่างถ้วนทั่วยิ่งขึ้น ในความคดเคี้ยวแห่งเส้นสายของตัวอาคารรูปตัวยู เราจะได้อ่านประวัติของศิลปินที่เรียงรายเป็นข้อมูลความรู้อันล้ำค่า โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่รักศิลปะก็จะได้ทราบประวัติของบุคคลต้นแบบผู้เป็น แรงบันดาลใจในศิลปะแขนงต่างๆ ด้วยความเครพเทิดทูนอีกด้วย

จรรโลงศิลป์เพื่อพ่อ หออัครศิลปิน

เราได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก คุณอัจฉราพร พงษ์ฉวี ผู้อำนวยการหออัครศิลปิน ถึงความเป็นมาเป็นไปต่างๆ รวมถึงการจัดทำนิทรรศการในครั้งนี้ว่า ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวหรรษา ช่วง 3 เดือนมานี้มีคนสนใจเข้าชมกว่าหมื่นคนแล้ว สำหรับกิจกรรมพาพ่อไปหอศิลป์ครั้งนี้ นอกจากเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเป็นกิจกรรมเพิ่มชีวิตชีวาให้สถานที่ ทำให้ผู้คนรู้จักแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มากขึ้น ในระยะยาวจะก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างที่ดึงดูดคนเข้ามาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจพระเจ้าแผ่นดิน และศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษวันพ่อแห่งชาติแบบนี้ คุณอัจฉราจึงอยากเชิญชวนเป็นพิเศษสำหรับคู่พ่อลูกที่จะได้มาร่วมเรียนรู้และ เปิดหูเปิดตาไปด้วยกัน เด็กๆ ก็จะได้รับการปลูกฝังให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสียสละและทำนุบำรุงแผ่นดินไทยด้วยพระองค์เองจากการทรง งานหนักกว่าครึ่งศตวรรษ เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เข้าใจว่า ทำไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัวจากส่วนต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ให้ชม

หออัครศิลปิน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า จ.ปทุมธานี เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น. มีที่จอดรถภายในสะดวกสบายสำหรับครอบครัวและหมู่คณะ

วันหยุดยาวๆ ในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าที่สุขสันต์บวกกับช่วงเวลาแห่งการบอกรักพ่อแบบนี้ อยากให้ทุกครอบครัวมาร่วมกันจรรโลงใจไปกับงานศิลปะและใช้เวลาในวันหยุดด้วย การเติมแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในบ้าน แล้วเราจะพบว่า เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ห้างสรรพสินค้าและบรรดาร้านค้าล่อใจทั้งหลายก็ เติมเต็มให้กับครอบครัวของเราไม่ได้เท่านี้

บทความน่าอ่านจาก http://www.emaginfo.com ร่วมกับ travel.mthai.com

www.emaginfo.com


View Larger Map