เชียงคาน เมืองท่องเที่ยว ที่ควรรักษาไว้

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / เชียงคาน เมืองท่องเที่ยว ที่ควรรักษาไว้

เชียงคาน มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 126% และ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวของของนักท่องเที่ยว เสน่ห์ของเชียงคานคืออะไร? และพวกเขายังคงรักษาอัตลักษณ์ชุมชนไว้ได้หรือไม่

เชียงคาน เมืองท่องเที่ยว ที่ควรรักษาไว้

chiangkan-008

100 ปีก่อน เชียงคาน คือ เมืองปิด ที่คนในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ดำรงชีพหลักด้วยการทำเกษตรและประมงน้ำจืด ก่อนเปิดเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปี 2552 เมื่อ 5 ปีก่อน เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเชียงคานครบรอบ 100 ปี

เชียงคานกลาย เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเห็นได้จากสถิติที่สำรวจโดยเทศบาลตำบลเชียงคาน นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 126% จนถึงวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่เชียงคานรวมแล้วมากกว่า 1 ล้านสี่แสนคน ขณะที่รายได้สะพัดในพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 126% คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วมากเกือบสองพันล้านบาท แต่นักวิชาการบอกว่าเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นๆ ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว เช่น ปาย อัมพวา เชียงคานยังคงรักษาอัตลักษ์ชุมชนไว้ได้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ควรระวัง หากยังอยากรักษาเชียงคานไว้

เชียงคาน2

เรื่องที่สำคัญมากคือการจัดโซนนิ่งในชุมชน และการก่อตั้ง “สมาคมคนรักเชียงคาน“ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน ทั้งคนที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากบริษัทเอกชน คือกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้ อยู่ได้อย่างยั่งยืน

แม้เชียงคานวันนี้จะเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของร้านค้า ที่พัก ร้านอาหาร แต่สิ่งที่ยังคงเหนียวแน่นคือ “ความเป็นชุมชน

ไม่เพียงแต่ชุมชนที่ต้องปรับตัวเพื่อรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเลย อีกส่วนที่สำคัญเช่นกันคือ นักท่องเที่ยวที่ต้องรักษากติกาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารและภาพจาก voicetv / sureechay42.wordpress.com/