ชมปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกคนคู่” มอหินขาว ชัยภูมิ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชมปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกคนคู่” มอหินขาว ชัยภูมิ

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความสวยงาม ท่ามกลางความมหัศจรรย์ของ ฝนดาวตกคนคู่ หรือ ฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids meteor shower) ณ มอหินขาว อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2557

ฝนดาวตก

ชมปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกคนคู่” มอหินขาว ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ โดยสถานีหางดงเชียงใหม่ กลุ่มคนดูดาว www.facebook.com/ThePhayaLaeCity และกลุ่มคนฮักชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความสวยงามท่ามกลางความมหัศจรรย์ “ฝนดาวตกคนคู่ อยู่ในนครกลางหาว มอหินขาว ชัยภูมิ” ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2557 ณ มอหินขาว อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ

“มอหินขาว” หรือเรียกได้ว่าเป็น Stonehenge เมืองไทย ตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคน ตำบลท่าหินโงม ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา แท่งหินขนาดมหึมา 5 แท่ง ตั้งตระหง่านโผล่พ้นต้นหญ้า ยามต้องแสงแดดในเวลากลางวันและช่วงเวลาหลังฝนตกไม่นานจะมองเห็นก้อนหินสีขาวเด่นชัดจากระยะไกล เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น

จากหลักฐานจากกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดชัยภูมิเริ่มสำรวจเมื่อปี 2545 พบว่าการเรียงลำดับชั้นหินและอายุที่ได้จากซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ มีอายุระหว่าง 195-175 ล้านปี เพราะการสะสมของตะกอนทราย แป้ง และดินเหนียว หลังจาก 65 ล้านปีผ่านมา เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและแรงบีบด้านข้าง ทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพัง และการกัดเซาะ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ก่อให้เกิดลักษณะของเสาหินและแท่งหิน อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ลักษณะด้านกายภาพของพื้นที่มอหินขาว ประกอบด้วยกลุ่มหินแบบเสาหิน แท่นหิน และลานหิน ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้พบเห็น ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่แปลกตา หาดูยาก รูปร่างคล้ายเห็ด เรือ ช้าง เต่า และเจดีย์ กระจายอยู่ทั่วไปบนเนินเขาสูง นอกจากนี้ยังมีเสาหินใหญ่ตั้งเรียงรายเป็นแถว

ฝนดาวตก มอหินขาว
มอหินขาวจัดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ กอปรกับช่วงระยะเวลานี้ (เดือนธันวาคม) เกิดความสวยงามของปรากฏการณ์บนท้องฟ้า โดยเฉพาะ “ฝนดาวตกคนคู่” หรือฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids meteor shower) ที่กําเนิดจากธารอุกกาบาตของดาวเคราะห์น้อย ซึ่งมีธารอุกกาบาตขนาดใหญ่ ทําให้โลกใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ผ่านธารอุกกาบาตค่อนข้างนาน เราจึงสามารถเห็นฝนดาวตกได้เป็นช่วงระยะเวลานาน สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า และด้วยสภาพที่เหมาะสมกับบรรยากาศ ณ มอหินขาว ที่มีลักษณะที่ราบสูง ท้องฟ้าเปิด และเป็นช่วงคืนเดือนมืด ความสวยงามของท้องฟ้าจะบังเกิดขึ้น

สอบถามรายละเอียดและเข้าดูการจัดกิจกรรมได้ที่

www.facebook.com/ThePhayaLaeCity
www.facebook.com/events/875643495793700
(ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร แผนที่ดาว และเอกสารประกอบการบรรยาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบตัวเองเรื่องการเดินทาง การพัก และอาหาร)

ททท. สำนักงานนครราชสีมา เลขที่ 2102-2104 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4431 3030 , 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย