เชิญร่วมงาน เจ้าพ่อพญาแล และกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เชิญร่วมงาน เจ้าพ่อพญาแล และกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12-20 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เชิญร่วมงาน เจ้าพ่อพญาแล และกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าพ่อพญาแล และกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล หรือเจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ อันเป็นที่รักและเคารพของชาวชัยภูมิและจังหวัดข้างเคียง อีกทั้งเพื่อน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และเพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่มีความสำคัญและพลาดไม่ได้ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอช้างถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล (แจ้งความประสงค์ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์ 0 4482 1433  ในอัตราเชือกละ 2,500 บาท)

พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่ ชมความสวยงามของขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน (เริ่มวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 04.45 น. เป็นต้นไป) สุดยอดการแสดงแสง-เสียง ระบำน้ำพุ และม่านหมอก สีสันแห่งศรัทธาเจ้าพ่อพญาแล เปิดให้ชมวันละ 1 รอบ ทุกวัน เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ฯ การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมและเชียร์กับสาวงามในการประกวดธิดาพญาแล (รอบชิงในวันที่ 16 มกราคม 2558) การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง (ตลอด 9 วัน 9 คืน) ร่วมลุ้นโชคกับสลากกาชาดรับของรางวัล (จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 21.00 น.) รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4482 2502

– ศูนย์ฯ ข่าวสาร อบจ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1376

– ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1218

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 – 2104  ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4431 3030 , 0 4421 3666  โทรสาร 0 4421 3667