แอร์เอเชียประกาศขายหุ้นใน แอร์เอเชียเอ็กซ์พีเดีย

Home / ข่าวท่องเที่ยว, สายการบิน / แอร์เอเชียประกาศขายหุ้นใน แอร์เอเชียเอ็กซ์พีเดีย

แอร์เอเชีย ประกาศการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Expedia, Inc. (เอ็กซ์พีเดีย) Expedia Southeast Asia Pte. Ltd. และ AirAsia Exp Pte. Ltd. (บริษัทในเครือแอร์เอเชีย) เพื่อขายหุ้น 25% ของ AAE Travel Pte. (บริษัทร่วมทุนระหว่างเอ็กซ์พีเดียและแอร์เอเชีย) ในจำนวนเงิน 86.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ การขายหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้เอ็กซ์พีเดียจะเข้าถือหุ้น 75% ในบริษัท AAE Travel Pte. ทั้งนี้ในการดำเนินการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ แอร์เอเชียกับเอ็กซ์พีเดียได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมสัญญาร่วมกัน

แอร์เอเชียประกาศขายหุ้นใน แอร์เอเชียเอ็กซ์พีเดีย

แอร์เอเชียเอ็กซ์พีเดีย

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียได้ร่วมลงทุนกับเอ็กซ์พีเดียตั้งแต่ปี2554 และได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นอย่างดี โดยเรามีวิสัยทัศน์ของการร่วมลงทุนเพื่อจะเป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และด้วยเครือข่ายของกลุ่มแอร์เอเชียได้สร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

นายโทนี่ กล่าวว่า แอร์เอเชียยังคงมุ่งมั่นจะเป็นพันธมิตรที่ดีกับเอ็กซ์พีเดียเพื่อขยายธุรกิจต่อไปในภูมิภาคนี้ ข้อตกลงขายหุ้นครั้งนี้จะช่วยให้กลุ่มแอร์เอเชียพัฒนาและขยายเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายไปพร้อมกัน เราหวังที่จะเพิ่มโอกาสในการขายจากที่เราได้เพิ่มช่องทางและพื้นที่การขายให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

แอร์เอเชียสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรรมการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จากการเลือกและทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด รวมทั้งช่วยสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด

นายโทนี่ กล่าวปิดท้ายว่า ข้อตกลงนี้อยู่ในแนวทางของแอร์เอเชียที่วางกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทำงานประสานกันได้อย่างดีกับแอร์เอเชียตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Value Chain) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แอร์เอเชียได้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ Tune Insurance, Asian Aviation Centre of Excellence (ลงทุนร่วมกับ CAE), Think Big Digital (ลงทุนร่วมกับ Aimia) และ Tune Money และแอร์เอเชียยังคงมองหาโอกาสในการร่วมลงทุนต่อไป

การโอนขายหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีแรกของปี 2558