งานประเพณี ที่เที่ยวสระบุรี ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เทศกาล เที่ยวสระบุรี

นุ่งซิ่นกิ๋นข้าวแลง ในงาน ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ปี 2562

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นุ่งซิ่นกิ๋นข้าวแลง ในงาน ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ปี 2562

ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ที่หนองโน ครั้งที่ 17 ในวันที่ 19-21 มกราคม 2562 ณ ลานพิธีหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่
เดือนยี่ที่หนองโน ปี 2562 จ.สระบุรี

ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เป็นงานบุญประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทย-ยวน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่แม่โพสพ ให้ช่วยคุ้มครองดูแลข้าวเปลือกในยุ้งฉางหลองข้าวของตน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน 2) ของทุก ๆ ปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไท – ยวน
  • อุโมงค์ไฟ แสงสี เสียง
  • ข้าวหลามร้อนๆอร่อยๆ ทำใหม่สดทุกวัน
  • สินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • สินค้าตลาดประชารัฐ
  • ชมขบวนเกวียนโบราณและการตกแต่งต้นสลากภัตตามประเพณีชาวไท – ยวน
  • พิธีตักบาตรข้าวหลาม พระสงฆ์ จำนวน 65 รูป
  • งานกินข้าวแลงขันโตก
  • ชมการแสดงวัฒนธรรมไท – ยวน

สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทย-ยวน ช็อปของดี กินของอร่อย พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย วันที่  19-21 มกราคม 2562 ซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน, กิน เที่ยว สระบุรี