มหกรรมลิเกอ่างทอง 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมลิเกอ่างทอง 2553

  

        

มหกรรมลิเกอ่างทอง 2553
The Likay Angthong Festival 2010

วันที่ 23 – 29 เมษาบน 2553
ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

  
     จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง หอการค้าจังหวัดอ่างทอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเกอ่างทอง 2553” (The Likay Angthong Festival 2010) ในระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2553 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานตำนานลิเกเมืองอ่างทอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง โดยประยุกต์การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมเข้ากับจุดเด่นของศิลปะพื้นบ้านของลิเกในจังหวัดอ่างทอง

 

     จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน ฯลฯ และมีความโด่งดังในการจักสาน ผลิตสินค้าที่ทำจากหวายไม้ไผ่ เป็นถิ่นฐานทำกลองชนิดต่างๆ และมีอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยก็คือ “ลิเก” จังหวัดอ่างทอง มีคณะลิเกมากกว่า 100 คณะ ดังนั้น ผู้ที่สนใจในการชมลิเก มักจะนึกถึงจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดแรก ซึ่งการแสดงลิเกโดยทั่วไปนั้นจะใช้ศิลปินพื้นบ้านบอกเล่าเรื่องราวผ่านศาสตร์แห่งการร้อง ฟ้อนรำ และเต้น ที่มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงมาสู่คนรุ่นหลัง ผู้ที่สนใจชมลิเกนั้นจะได้ฟังเสียงดนตรี เสียงร้องที่เสนาะไพเราะ อ่อนหวานจากตัวนักแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับทุกๆ คน ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงของลิเก

 

     โดยงานเริ่ม ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. (ทุกคืน) ขอเชิญชมการจัดนิทรรศการตำนานลิเกเมืองอ่างทอง การประกวดลิเก การออกแขก การร้อง รำ และการแสดงลิเกในบทบาทต่างๆ สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี พบกับการแสดงคณะลิเกดังทุกคืน ได้แก่ คณะลิเกไชยา มิตรชัย พงษ์ศักดิ์ สวนศรี จำรูญ ศิษย์คุณ ป. บุญชอบ สิทธิสาร พรเทพ พรเทวี ศรราม น้ำเพชร และพิเศษ ! รวมดาวลิเกดังเมืองอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดนิทรรศการทางการเกษตรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ชมสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและท้องถิ่นของดีเมืองอ่างทอง และงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ฯลฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โทร. 035 – 851276 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 536030, 535789, 536189www.suphan.net