เที่ยวงานประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคอีสาน / เที่ยวงานประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ปี 2557

จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 ด้วยขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง 15 ขบวน ร่วมแห่ข้าวพันก้อนฟังเทศ มหาชาติ 13 กัณฑ์ แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

เที่ยวงานประเพณี บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ปี 2557

บุญผะเหวด ร้อยเอ็ด

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่อยงานทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 (วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ,วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 8 ค่ำและวันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 9 ค่ำ) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดงานในวันเสารืที่ 8 มีนาคม ปี 2557 เวลา 16.00 น ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงาน เป็นกิจกรรมที่เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาน จึงได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้น ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีพุทธของจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ การประกวดธงผะเหวด พิธีอันเชิญพระอุปคุตพระราชทานแห่รอบเมือง พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น พิธีเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปินคืนถิ่น งานพาแลง การแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 101 รูป เทศน์คาถาพัน เทศมหาชาติ แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง รวม 15 ขบวน การแจกทานและสัตสดกมหาทาน และ บริการขนมจีน(ข้าวปุ้น) ฟรีตลอดงาน

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวงาน “งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557″ ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง

ขอบคุณข่าวสารจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์