งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดร้อยเอ็ด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ อำเภอพนมไพร อำเภอปทุมรัตน์ และอำเภอสุวรรณภูมิ

 
– งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน :วันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2553
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร/หน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :  เทศบาลตำบลพนมไพร  043 – 591221 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ
 
– งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน :  วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2552
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ และเกาะหนองแดง  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์  043 – 587114  ในวันและเวลาราชการ
 
–  งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน : วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2553
ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวเซียง และหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  043 – 581221 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ
 
     ในงานประกอบด้วยการกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  ขบวนแห่บั้งไฟ  การประกวดบั้งไฟประเภทต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร 043 – 244498 – 9
 
ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-7599.html