งานบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


งานบุญบั้งไฟ
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2553  
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเซียง และหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


กิจกรรม 
     การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟสวยงาม แข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง

สอบถามรายละเอียด 
อ. สุวรรณภูมิ ต. สุวรรณภูมิ โทร. 0 4358 1221 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ
– กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/festival-event/content-6142.html