ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

 

     นายนพรัตน์  กอกหวาน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ขอนแก่น เปิดเผยว่า   เมื่อวันที่  13   กรกฎาคม   2553   ที่โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น ททท.สำนักงานขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงศาสนาชุด “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต”  โดยมี นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายพยัต ชาญประเสริฐ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,  นายพิทยา สุนทรวิภาต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,นายนิพันธ์   ชลวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายวันเสด็จ  ถาวรสุข  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวเชื่อมโยงในระหว่างกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจทางท่องเที่ยวในมิติใหม่สนองความต้องการของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow Travel) ให้มีเพิ่มขึ้นในพื้นที่และเพื่อเชื่อมประสานความปรองดองของประชาชนโดยอาศัยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

     ในการดำเนินโครงการดังกล่าว   ททท.สำนักงานขอนแก่น จะเน้นพระธาตุที่มีชื่อเสียง 5 แห่งใน 4 จังหวัดเป็นจุดเด่นในการเสนอขาย โดยได้เชิญ อ.คฑา  ชินบัญชร  นักพยากรณ์ชื่อดังเป็น Presenter โครงการและเป็นผู้แนะนำเคล็ดลับการอธิษฐานจิตและอานิสงส์จากการบูชาพระธาตุทั้ง 4  เมือง ซึ่งได้แก่ พระธาตุขามแก่น“ดลเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีโรคภัยห่างหาย”,พระมหาธาตุแก่นนคร  จ.ขอนแก่น “ให้อานิสงส์ความก้าวหน้ารุ่งเรือง”, พระธาตุยาคูจ.กาฬสินธุ์ “นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ผู้ได้สักการะ,    พระมหาเจดีย์ชัยมงคล   จ.ร้อยเอ็ด  “เสริมมงคลให้ชีวิต  ท่วมท้นชัยชนะ” และพระธาตุนาดูน  จ.มหาสารคาม  “เพิ่มพูนบารมี  เป็นศูนย์ธรรมแห่งความดี”

 

     นอกจากนี้  ททท.สำนักงานขอนแก่น   ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง     และร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดทำ Package Tour  เสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น รายการสิงหาพาแม่เที่ยวพระธาตุอีสาน 4 เมืองฯ (วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553)  และคาราวานตามรอยอารยธรรม กราบพระธาตุ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 – 12  กันยายน  2553)   และ  คาราวาน Photo workshop  ถ่ายรูปพระธาตุอีสาน 4 เมืองฯ (วันที่ 25-26 กันยายน 2553)  เป็นต้น

     ในช่วงฤดูเข้าพรรษาที่ภาคอีสานงดงามอิ่มเอิบด้วยบรรยากาศธรรมชาติและธรรมะ ททท.สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนภาคอีสานตอนกลาง เพื่อชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลายและสักการะองค์พระธาตุทั้ง 5 พระธาตุใน 4 เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานขอนแก่น  โทร. 043-244498-9 หรือ www.tourismthailand.org

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ขอนแก่น