งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท จังหวัดกำแพงเพชร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท จังหวัดกำแพงเพชร

      

งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท จังหวัดกำแพงเพชร

    

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2553
สถานที่ : บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

       

001

        

     ประเพณีนบพระเล่นเพลง เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากสุโขทัย ซึ่งได้กล่าวถึงว่า ในสมัยพญาลิไทได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาบรรจุไว้ที่องค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม ดังนั้นจึงได้มีการจัดขบวนของเจ้าผู้ครองนครไปนมัสการพระบรมธาตุ การจัดงานนบพระเล่นเพลง ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการ ฟื้นฟูและเผยแพร่ประเพณีดั้งเดิมที่ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตน จังหวัดกำแพงเพชรได้ฟื้นฟูประเพณีนบพระเล่นเพลงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยการจัดขบวนแห่พยุหยาตราจำลองไป นบพระ และเวียนเทียนพระบรมธาตุเจดีย์ และได้มีการแสดงการละเล่น เล่นเพลง กันเป็นที่เอิกเกริก รวมทั้งจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงถึงประวัติความเป็นมาของการตั้งบ้านแปลงเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น 

    

กิจกรรม
     ขบวนแห่นมัสการพระบรมธาตุ การจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สาธิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจกรรมทางศาสนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงประกอบแสง เสียง

    

สอบถามรายละเอียด
     สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0 5584 1544
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9

    

    

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญเที่ยว งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง
และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2553 ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

    

007

       

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานสุโขทัย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2553 ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

    

     นางสาวจิตติมา สุขผลิน ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุโขทัย ได้กล่าวถึงการจัดงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การจัดงานประเพณีท้องถิ่น แห่งเมืองอารยธรรมมรดกโลกริมแม่น้ำปิง  ททท.สำนักงานสุโขทัย จึงได้ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดจำลองหมู่บ้านวัฒนธรรม จัดการแสดง-สาธิตวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตวิถีชีวิตชนเผ่า  การสาธิตหัตถศิลป์ การจำลองตลาดย้อนยุคโบราณชาวเมืองชากังราว โดยใช้การแลกเบี้ยแทนเงินสด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตในอดีตอย่างแท้จริง โดย จะเริ่มจัดกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรม ณ บริเวณวัดพระธาตุ  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  ตั่งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 16.00น.. -22.00น. ซึ่ง ททท. ได้คัดสรรการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมาร่วมแสดง ณ เวทีหมู่บ้านวัฒนธรรม อาทิ

 

– การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ถวายลิง จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นำโดยศิลปินรับเชิญ ครูปราสาท ทองอร่าม ( ครูมืด )      
   วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2553 
– การแสดงวงดนตรีร่วมสมัย จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
– การแสดงลิเกฮูลู จากจังหวัดปัตตานี ปะทะ ลิเกไทย คณะโนรี กรุทอง  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
– การแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก-โจหลุยส์ วันที่ 1 มีนาคม 2553
– การแสดงแสง สี เสียง อันตระการตาในชื่อชุด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดวงค์จักรีนฤบดินทร์” บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2553  เวลา 20.00 น.

    

     นอกจากนี้ ททท.ได้จัดโครงการ “การท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า รู้รักษาเมืองเหนือ” ภายใต้ชื่องาน Northern Heritage travel  mart    ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2553 ควบคู่ไปกับงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง เพื่อรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า     รู้รักษาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของภาคเหนือ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคภาคเหนือ และเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

    

     โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, สื่อมวลชนจากส่วนกลางและภูมิภาคภาคเหนือ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางการท่องเที่ยวระหว่างกัน และได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงการเข้าร่วมชมงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ในครั้งนี้ด้วย

    

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย (พื้นที่รับผิดชอบ :  สุโขทัย กำแพงเพชร) โทรศัพท์ 055-616228-9                    

http:// www.tourismthailand.org/sukhothai 

หรือ E-mail :  tatsukho@tat.or.th ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

     

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://www.fujifilm.co.th/forum/showthread.php?t=1298