ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2554

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2554

เทศกาลกินเจ

image

     
    นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดย เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้เจ้า  9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2554 ร่วมสร้างบุญสมทบ 84 กองทุนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน อีกทั้งยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล  ในปัจจุบันจึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดต่อมาอยู่เป็นจำนวนมาก

 

image

ในปีนี้ ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบโดยจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ , เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมบริจาคสร้างบุญสมทบ 84 กองทุน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ และจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบเข้า 84 กองทุน อีกด้วย นอกจากนี้บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ริมแม่น้ำท่าจีน ยังมีการจำหน่ายอาหารเจจากร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย และรสชาติของอาหาร มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล ตามเส้นทางใน  “Passport  ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” โดยเมื่อประทับตราศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำไปขอรับเหรียญ “เทพเจ้าไช้ซิ้งเอี้ย” เทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินทองได้ฟรี ที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้สามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลนครสมุทรสาคร  โทร. 0 3441 1028 หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8   E-mail : tatsmsk@tat.or.th 

 

image