เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ

คลุกเคล้าสายหมอก หยอกสายลมหนาวบนยอดภู ดูดอกไม้บานสะพรั่ง ทั้งภูเรือ ในงานเทศกาล “ไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ”

 

image

อำเภอภูเรือ  เป็นอำเภอที่มีสภาพภูมิประเทศโดยที่ตั้งของอำเภอภูเรือมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขา มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุดมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือน  ธันวาคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี  จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย จึงขอเชิญท่านสัมผัสกับอากาศหนาว ท่ามกลางสายหมอก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว วันที่ 29 ธันวาคม 2553-3 มกราคม 2554 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้ครบรอบ “50 ปี ททท.” จึงได้จัดจุดถ่ายภาพเป็นลานคริสมาสต์ และซุ้มให้บริการข้อมูลข่าวสาร (i) ในช่วงวันหยุดตลอดเดือนธันวาคมและในช่วงงานเทศกาลฯ ดังกล่าว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอภูเรือ   ส่วนในช่วงค่ำ วันที่ 4 และ 18 ธันวาคม 2553 ได้จัดให้มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีแจ๊สไทเลย บริเวณสนามด้านหน้าภูผาน้ำ รีสอร์ท ในบรรยากาศ “จิบไวน์ คลายหนาว เคล้าดาวที่ยอดภู”

ท่านสามารถเลือกซื้อ และเพลิดเพลินกับไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด อาทิ คริสต์มาส  พิทูเนีย  ผีเสื้อ  สร้อยไก่  ซัลเวีย   ดาวเรือง  ไฮเดรนเยีย ฯ  และเฟิร์นประเภทต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โทร. 0-4289-9004/0-4289-9553 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812/0-4281-1405  โทรสาร 0-4281-1480 E-mail:tatloei@tat.or.th

 

image

ภูเรือ เลย

……………………………………………………………………………………………………………..
 
กิจกรรมรายละเอียด
การจัดงาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ  ประจำปี 2553”

1.กำหนดการจัดงาน
29  ธันวาคม  2553 – 3 มกราคม 2554

2.สถานที่จัดงาน
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ

3.กิจกรรมในงาน


 29  ธันวาคม  2553  
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
–  เปิดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของที่ระลึก และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  ชมวงดนตรีสตริง
 
30  ธันวาคม  2553
–  พิธีเปิดงาน  ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ  และชมการแสดงในพิธีเปิดฯ (เริ่มขบวนแห่เวลา 15.00 น.)
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  
–  ชมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
–  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง โปงลาง/นาฏศิลป์ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

 

31  ธันวาคม  2553
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
–  ชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก
–  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  ชมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (Count Down)

 

1  มกราคม  2554
–  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   ณ  บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
–  ชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก
–  ชมการแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  ชมการแสดงจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (ชนะเลิศการประกวดรายการ       ชิงช้าสวรรค์ ปี 2551)

 

2  มกราคม  2554
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
–  ชมการแสดงสินค้า OTOP นิทรรศการ และเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก           
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  การประกวดธิดาแม่คะนิ้ง

 

3  มกราคม  2554
–  ชมการจัดสวนหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
–  ชมการแสดงสินค้า OTOP นิทรรศการ และเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และพันธุ์ไม้นานาชนิด  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึก   
–  ชมการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคกลางวัน
–  ชมโฟล์คซอง และวงดนตรีสตริง

————————————————————————————————————


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ภูเรือ
“เที่ยวภูเรือ สุดหนาวในสยาม”
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ. เลย จุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติ
อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา
สลับกับลานหินธรรมชาติ ต้องเดินขึ้นเขาจากผาโหล่นจากจุดนี้
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม…