ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ ณ สถานที่สำคัญสิบแห่งกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ “10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่” โดยเป็นการออกแบบงานศิลปะและนำไปจัดวางตามสถานที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ในช่วงฤดูกาลท่อง เที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและแชร์กันในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์ เน็ต การจัดวางงานศิลปะ 10 ทัศนสถานดังกล่าว จะจัดวางกระจายไป 10 จุดในสถานที่สำคัญกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ขอเชิญชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่

สำหรับแนวคิดของ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ แต่ละแห่งจะแตกต่างกัน แต่จะสะท้อนศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวเมืองแพร่ ได้แก่ “ภู มิใจ๋คำเมือง” ณ บริเวณด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวง “หม้อห้อมเรืองวัฒนธรรม” ณ ถนนคุ้มเดิม “งามล้ำชุดล้านนา” ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 “เฮียนความเป็นมาถึงปัจจุบัน” ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 “ร่วมกั๋นฉลองแสนม่วน” ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ “ชวนชมหัตถกรรมพื้น บ้าน” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ “อลังการไม้สักทองงาม” ณ บริเวณกาดสามวัย “รำลึกความหลังงานศิลป์สล่า” ณ บริเวณทางเดินหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร “นคราพระธาตุปีขาล” ณ บริเวณประตูชัย “ ต้นไม้อธิษฐานสมดั่งใจ๋” ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้ สนใจเที่ยวชมและถ่ายภาพกับ 10 ทัศนสถาน ตระการตาเมืองแพร่ ณ บริเวณสถานที่ต่างๆ 10 แห่งกลางเมืองแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5464 6205 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 54520 1127

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย