งานนมัสการพระธาตุนาดูน งานมหาสันติงหลวง ทำบุญ มาฆบูชา ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง วัดพระพุทธฉาย วันมาฆบูชา 2562 สถานที่จัดงาน มาฆบูชา เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา เมืองโบราณ สมุทรปราการ เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา

รวม สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2562 เช้าทำบุญ เย็นเวียนเทียน อิ่มบุญทั้งวัน

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / รวม สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2562 เช้าทำบุญ เย็นเวียนเทียน อิ่มบุญทั้งวัน

ใกล้ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก นั่นก็คือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมส่วนใหญ่ของชาวพุทธคือการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า และเวียนเทียน ฟังเทศในตอนค่ำ วันนี้เราจึงรวบรวม สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา จากหลาย ๆ จังหวัดทั่วเมืองไทย มาไว้ให้เพื่อน ๆ เลือกไปทำบุญกัน

รวม สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2562
เช้าทำบุญ เย็นเวียนเทียน อิ่มบุญทั้งวัน

1. มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

 “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยจะมีการสมโภชผ้าพระบฎ การกวนข้าวมธุปยาสยาคู ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย และวัดต่าง ๆ ในเขตเมืองอีก 5 วัด พร้อมขบวนแห่ผ้าพระบฎในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. จากสนามหน้าเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่วนช่วงค่ำของคืนวันที่ 19 มีพิธีเวียนเทียน บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร


2. งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
จ.มหาสารคาม

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ในวันมาฆบูชาที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชมฟรี! คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง หมอลำจากทั่วอีสาน และการแสดงมหรสพ ตลอด 9 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จ.กาฬสินธุ์


3. มาฆบูชา ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง
จ.กาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมในงาน

  • ร่วมพิธี “ทานธุง” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  • ชมความงดงามของ “ทะเลธุงอีสาน”
  • ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม
  • ร่วมรำถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุยาคู
  • ย้อนรอยความรุ่งเรืองเมืองทวารวดี กับการแสดงมินิไลท์แอนซาวด์ชุด “มาฆปูรมีทวารดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง
  • ชม ชิม ช็อป สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง กับตลาดโบราณทวารวดี
  • ร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบพระธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา

สำหรับ “ตุง” หรือ “ธุง” ชาวอำเภอกมลาไสย ทำเป็น 2 แบบ คือ แบบตุงผ้า และตุงใย ซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันประดิษฐ์ลวดลายตุง ต่อเติม โครงสร้างซุ้มบริเวณทางเข้าสู่พระธาตุ ตั้งแต่ตุงใย ขนาดเล็ก ไปจนถึง ตุงใย ขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อของชาวอีสาน ธุง คือสัญลักษณ์ที่เป็นสิริมงคล ความดีงาม เชื่อว่าเมื่อได้ถวายตุง จะเป็นบันไดไปสู่สวรรค์นั่นเอง


4. งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา
จ.พะเยา

จังหวัดพะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก” ครั้งที่ 35 และประเพณีตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง ถวายพระเจ้าตนหลวง  เนื่องในวันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

– เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 109 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม

– เวลา 08.00 น.เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง โดยใช้ขบวนเรือจากจากท่าเรือวัดติโลกอารามไปยังท่าเรือวัดศรีโคมค

– เวลา 10.00 น. พิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงในเวลา

– เวลา 16.30 น. พิธีเปิดงาน “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก” ณ วัดติโลกอาราม และเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม


5. ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง
จ.กำแพงเพชร

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กิจกรรมภายในงาน

– พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร

– กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม เพื่อสืบสานงานประเพณีการทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) และเวียนเทียน (ช่วงค่ำ) ในวันมาฆบูชา

– ขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทย พร้อมเจ้าเมืองต่าง ๆ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง 2562 จ.กำแพงเพชร


6. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ในวันมาฆบูชาของทุกปี เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ จะจัดกิจกรรม “มาฆบูชา มหาสันติงหลวง” เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระธาตุบังพวน และฟังธรรมเทศนา ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม


7. งานนมัสการพระธาตุพนม จ.นครพนม

งานนมัสการพระธาตุพนม หรือ งานบุญเดือนสาม จัดขึ้นวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

กิจกรรมหลัก ๆ ภายในงาน

– พิธีแห่พระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง ไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร

– พิธีถวายข้าวพืชภาค

– พิธีห่มผ้าพระธาตุพนมและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

– การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

– การแสดงมหรสพสมโภชพระธาตุพนมตลอดงาน 9 วัน 9 คืน

– ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบพระธาตุพนม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : “งานนมัสการพระธาตุพนม” จ.นครพนม ปี 2562

 


8. เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา
วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา จัดขึ้นที่วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี หว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีพิธีแห่ผ้าแดงและเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ส่วนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ มีพิธีแห่เสลี่ยงเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการบูชารอยพระพุทธฉาย และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนยอดเขาตลอดทั้งวัน


9. เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
วัดสระมรกต จ.ปราจีนบุรี

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่  12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมในงานมีมากมาย เช่น  ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่ออกเดินธุดงค์, กิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา, นิทรรศการทางวิชาการ, การสาธยายพระไตรปิฎก, การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่, การแสดงโอวาทปาติโมกข์ และการจำหน่ายสินค้าชุมชนพื้นบ้านในรูปแบบตลาดย้อนยุค

ขอบคุณรูปภาพจาก : traveleastthailandวัฒนธรรม กาฬสินธุ์, มหาสารคามเมืองโบราณ สมุทรปราการวัดพระพุทธฉาย สระบุรี เพจ