กว๊านพะเยา งานนมัสการพระธาตุนาดูน งานมหาสันติงหลวง ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง พระอารามหลวง ลำปาง พุทธมณฑล วัดพระพุทธฉาย สถานที่จัดงาน มาฆบูชา เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน เมืองโบราณ สมุทรปราการ เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา

10 สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2561 อิ่มบุญ สุขใจ ทั่วไทยถ้วนหน้า

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / 10 สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2561 อิ่มบุญ สุขใจ ทั่วไทยถ้วนหน้า

10 สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2561
อิ่มบุญ สุขใจ ทั่วไทยถ้วนหน้า

ใกล้ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก นั่นก็คือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 61 ชาวพุทธหลายคนนิยมเดินทางไปไหว้พระ ทำบุญ ในตอนเช้า และเวียนเทียนในตอนค่ำ วันนี้เราจึงรวบรวม สถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 10 แห่งทั่วไทย มาไว้ให้เพื่อนๆ เลือกไปรับบุญกัน

1. ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกับงาน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  กิจกรรมการกวนข้าวยาคู, สวดมนต์ฟังธรรม, ทำบุญตักบาตร, สาธิตการเขียนผ้าพระบฎและนิทรรศการผ้าพระบฎ, พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา, ตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง, สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (หนังตะลุง, มโนราห์) ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

***********************************************************

2. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

งาน “มหาสันติงหลวง” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณพระธาตุบังพวน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา สวดมนต์ เวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา ตามช่วงเวลาดังนี้

เวลา 16.00 น. เมืองโบราณ เปิดให้เข้าฟรี มีรถรางรับ – ส่งมายังบริเวณงาน พระธาตุบังพวน

เวลา 17.30 น. พระมหาวิเชียร อติเมโธ แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เวลา 18.00 น. พระสงฆ์วัดราชผาติการาม เจริญพระพุทธมนต์ บทอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

เวลา 19.00 – 20.00 น. ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบธาตุบังพวน ที่ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

***********************************************************

3. วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

งาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย” จัดขึ้นที่วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสการจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2561 โดยมีพิธีกรรมสำคัญ เช่น การแห่เสลี่ยงเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย ในวันที่ 1 มีนาคม ส่วนวันที่ 2-4 มีนาคม เปิดให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการบูชารอยพระพุทธฉาย และรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนยอดเขาตลอดทั้งวัน ส่วนพิธีแห่ผ้าแดงถวายเป็นพุทธบูชา จะมีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม

***********************************************************

4. เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32
วัดสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 แล้ว กับ เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2561  ณ วัดสระมรกต (โบราณสถานสระมรกต) อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเดินธุดงค์ของพระภิกษุและประชาชนที่เข้าร่วม การปฏิบัติธรรม กิจกรรมนำเที่ยวเมองโบราณศรีมโหสถ นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมทางวิชาการ  การประกวดเรียงความ  การประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันมาฆบูชา การสาธยายพระไตรปิฎก การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ การแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค

***********************************************************

5. เวียนเทียนทางน้ำ
กลางกว๊านพะเยา (วันมาฆบูชา)

ชวนพุทธศาสนิกน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ เที่ยวงานพ่อขุนงำเมือง และลงเรือไปกราบสักการะหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปเก่าแก่ อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา พร้อมนั่งเรือเวียนเทียน 3 รอบ เนื่องในเทศกาลวันมฆะบูชา กับกิจกรรม “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32″ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561 โดยแบ่งสถานที่จัดงานออกเป็น 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1
– วันที่ 1 มี.ค. 61 ตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา, เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา, ขบวนตานข้าวทิพย์ ,ฟ้อนเล็บ,ถนนสายดอกไม้, การแสดงของผู้สูงอายุ, ขบวนแห่เครื่องราชสักการะทางบก และทางน้ำ ,ดนตรีในสวน และพลุไฟตระการตา
– วันที่ 5 มี.ค. 61 บวงสรวงสักการะพ่อขุนง้าเมือง

จุดที่ 2

– บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา ตลอดทั้งสายจะมีถนนสายดอกไม้ รำวงย้อนยุค / ลีลาศรำวง Slow Life,กาดนัดงานศิลป์ / การประกวดภาพวาด / ถนนสายวัฒนธรรม / การแสดงดนตรีเปิดหมวก / จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ และสินค้า OTOP ใกล้ท่าเรือวัดติโลกอาราม

จุดที่ 3

– บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา สำหรับกิจกรรมที่จุดนี้ ประกอบด้วย การประกวดธิดาพ่อขุน ประกวดธิดาชาติพันธุ์ ประกวดร้องเพลงท้องที่ / ท้องถิ่น ประกวดร้องเพลงเยาวชน มหกรรมชาติพันธุ์ และพิธีเวียนเทียนทางน้ำเนื่องในวันมาฆบูชา ในช่วงเย็นของวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดติโลกอาราม

พร้อมสนุกสนานและอิ่มอร่อย ที่กาดมั่วครัวแลง ตลอดทุกวันของการจัดงาน

***********************************************************

6. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณรูปภาพจาก :nakhonpathom

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา 09.00 น. และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 3 รอบ  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561

***********************************************************

7. ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง
จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 บริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จะมีการจัดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ งานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม ภาคเช้าจะมีพิธีบวงสรวง อดีตกษัตริยาธิราช ที่วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และพิธี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม ส่วนในเวลา 16.00 น. ชมไฮไลท์ เหตุการณ์จำลองริ้วขบวนแห่พยุหยาตราเจ้าพระยาลิไท และเจ้าเมืองต่างๆ รวมทั้งขบวนช้าง ม้า วัว ควาย เกวียน โดยเริ่มจากหน้าลานโพธิ์ แล้วข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยัง วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม เพื่อที่จะไปประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ประชาชนก็จะร่วมเวียนเทียน รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์

นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม จาก 11 อำเภอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองกำแพงเพชร (OTOP) การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อยรอยชากังราว และการแสดงศิลปวัฒนธรรม มหรสพดนตรีต่างๆ ให้ได้บันเทิงกันตลอดคืน บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

***********************************************************

8. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จ. ลำปาง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง เวียนเทียนรอบพระเจดีย์หรือพระอุโบสถจำนวน ๓ รอบ ในวัน1 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พระอารามหลวงทั้ง 4 แห่ง คือ

1. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง
2. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง ในเวลา 18.00 น. จะมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลงธรรมะ
3. วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อ. เมืองลำปาง
4. วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว

ทั้งนี้ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จะมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและการแสดงร้องเพลงธรรมะ ในเวลา 18.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพสีขาว

***********************************************************

9. งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

งาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตลอดวัน ชมมหรสพภาคกลางวันตั้งแต่เวลา 09.30 น. และมหรสพภาคกลางคืน, ภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่ 1 มีนาคม เวลา 07.00 น. จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาและสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่ และช่วงเย็นเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จัดพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา

สำหรับเพื่อนๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมงานทั้ง 9 แห่ง ที่นำมาฝากนี้กันได้ ก็สามารถไปร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้านของเพื่อนๆ ได้ค่ะ หรือเพียงกราบพระ ถือศีลอยู่บ้าน คิดดีทำดี เท่านี้ก็ได้ผลบุญกุศลกันถ้วนหน้า

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่1วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช, ไทยเที่ยวไทย, thainews.prd, nwnt.prdเมืองโบราณ สมุทรปราการthai.tourismthailand,jangkhao, kppnews

***********************************************************

ดูข้อมูล

สถานที่จัดงานมาฆบูชา ปี 58 : รวมสถานที่จัดงาน วันมาฆบูชา 2558 อิ่มบุญทั่วไทย

ไหว้พระวันมาฆบูชาตามเส้นทางรถขสมก. ปี 59 : ขสมก. จัด ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ไหว้พระวันมาฆบูชาตามเส้นทางรถไฟ ปี 61 : นั่งรถไฟฉึกฉัก เที่ยวใกล้กรุงเทพ 5 เส้นทางไหว้พระ วันมาฆะบูชา