แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

สายการบินแอร์เอเชียน้อมนำโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่สู่เยาวชน ลัดฟ้าพาเด็กจากโรงเรียนห่างไกล ที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก 14 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่แอร์เอเชียให้บริการ ลัดฟ้ากับเที่ยวบินพิเศษ FD 9090 สู่หัวหิน เพื่อเยี่ยมชม “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” ศึกษางานด้านการเกษตร พันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ และพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล และศูนย์ฝนหลวงหัวหิน โดยมีทีมพนักงานแอร์เอเชียหลากหลายหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสร้างความสุขในการเดินทาง

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

 

เยี่ยมชมโครงการ “ชั่งหัวมัน” ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียเอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในฐานะตัวแทนแอร์เอเชียพาเด็กๆ เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่สายการบินแอร์เอเชียได้ใช้เครือข่ายบินที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 14 ปลายทางทั้งเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานีอุบลราชธานี ขอนแก่น นครพนม สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และนราธิวาส พาเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาและคุณครูกว่า 70 คนจากโรงเรียนที่ห่างไกลและปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เดินทางด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินพิเศษสู่สนามบินหัวหิน เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรชั่งหัวมัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ ที่เสียสละช่วยกันทำให้สิ่งมหัศจรรย์และความสำเร็จเกิดขึ้นได้

โครงการชั่งหัวมัน เป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ถือเป็นการพลิกฟื้นพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งทุรกันดาร ให้เป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงสังเกตเห็นมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย ที่พระราชวังไกลกังวล วางไว้บนตาชั่งโบราณ  แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งพบว่า  มันเทศที่วางบนตัวชั่งมีใบงอกออกมา  จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถาง แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จนถึงปัจจุบันนายดิสธรกล่าว

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

ทั้งนี้โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ มีพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอกไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พืชสวนครัวและผลไม้ของพื้นที่ โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลร่วมกัน รวมทั้งมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรชั้นดี

นอกจากนี้คณะเยาวชนที่ร่วมโครงการ พาน้อง ท่องฟ้า…ตามรอยพ่อยังได้เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ที่ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปลงสภาพอากาศ  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และร่วมจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เพียงพอ เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนให้เด็กๆ ทั้งการ เที่ยวชมพระราชวังมฤคทายวัน การขึ้นเครื่องบินครั้งแรก โดยมีทีมพี่เลี้ยงเยาวชนเป็นพนักงานแอร์เอเชียในหน้าที่ต่างๆ ทั้งพี่นักบิน แอร์โฮสเตส พนักงานภาคพื้น วิศวกร พนักงานขนส่งสัมภาระ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้งานหน้าที่ต่างๆ ในสายการบินด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นความสุขควบคู่ความรู้ในเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้อย่างแน่นอน

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

สู่เที่ยวบินพิเศษเยี่ยมชมโครงการ “ชั่งหัวมัน” ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

แอร์เอเชียพาน้องทั่วประเทศ ท่องฟ้า..ตามรอยพ่อ

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย

แอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้บริการบินสู่ 88 ปลายทาง ตลอด 12 ปีของการดำเนินการที่ผ่านมา แอร์เอเชียให้บริการผู้โดยสารกว่า 230 ล้านคน และขยายฝูงบินจาก 2 ลำไปสู่กว่า 169 ลำ ปัจจุบันแอร์เอเชียภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นสายการบินอาเซียนตัวจริงจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (a truly Asean airline) จากการตั้งฐานการบินในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีฐานการบินในอินเดีย ให้บริการครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย แอร์เอเชียได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 6 ปีติดต่อกัน คือในปี 2552-2557 จากการสำรวจความเห็นของนักเดินทาง 18.9 ล้านคนทั่วโลกโดยสกายแทร็กซ์

image001