ที่เที่ยวอยุธยา เที่ยวตันแลนด์ เที่ยวอยุธยา

พาเที่ยว! “ตันแลนด์” เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / พาเที่ยว! “ตันแลนด์” เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

นอกจากพระนครศรีอยุธยา ที่มีวัด พระราชวัง และโบราณที่เป็นจุดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO แล้ว ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หลายทแห่งที่เปิดให้เข้าชมถึงกระบวนการผลิตต่างๆ วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของโรงงานชาเขียว ”ชาเขียว อิชิตัน” ของ คุณตัน ภาสกรนที .. มาชมกันดูว่า ภายในศูนย์การเรียนรู้ ” ตันแลนด์ ” จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง …

เที่ยวตันแลนด์ เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

เที่ยวตันแลนด์ เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่  ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation โดย บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัดในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดผนวกจิตสำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

เที่ยวตันแลนด์

ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ
(Cold Aseptic Filling Technology)

เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มปัจจุบันสนองตอบการบริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาติไว้มากที่สุด

ขั้นตอนผลิตเริ่มที่อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนที ที่ผ่านการต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงน้ำชาใส จากนั้นจะเดินทางผ่านท่อลำเลียงในระบบปิดเข้าสู่ถังผสมรสชาติ เข้าสู่ระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสเตอริไรสด์ 4 วินาทีจากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 30 องศาเซลเซียสเข้าสู่การบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ บรรจุลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที

การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดขณะอุณหภูมิปกติ ทำให้ขวดบรรจุไม่จำเป็นต้องหนาเพื่อทนความร้อน ขวด PETในระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลาสติกเพียง 17.5 กรัม ต่างจากระบบเดิมที่ใช้พลาสติคถึง 26 กรัม ใช้พลังงานของโลกน้อยลงถึง 36% รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ในขณะที่เครื่องจะปิดฝาทันที โดยไม่ต้องรอลดอุณหภูมิทำให้ผลิตภัณฑ์คงความสดใหม่ และเก็บสารอาหารตามธรรมชาติได้ดีกว่าถึง 5 เท่า

แนวคิด Greenovation ของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ 

ยังรวมถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารที่นำแสงสว่างธรรมชาติมาใช้มากที่สุดลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 20-50% น้ำใช้แล้วจากการผลิต นำมาบำบัดแล้วกลับไปหมุนเวียนเป็นพลังงานอีกครั้ง ผนังโรงงานเป็นวัสดุควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงานส่วนหนึ่งอาทิ โต๊ะทำงาน ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล เช่น อีโค บอร์ด รีไซเคิลพลาสติคด้วย

คำมั่นสัญญาของคุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งบริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด ในการทำธุรกิจเพื่อภารกิจที่จะส่งมอบโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป  เงินปันผลส่วนตัวของคุณตันและคุณอิง ภาสกรนที จำนวน 50% จากผลกำไรของบริษัทฯ จะมอบให้กับมูลนิธิตันปันและตั้งแต่ พศ. 2562 เป็นต้นไปจะมอบเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 90% เพื่อเข้ามูลนิธิตันปัน เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกขวดของอิชิตัน ออร์แกนิค กรีนที และดับเบิ้ล ดริ๊งค์ ในมือคุณ คือการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และรักษาธรรมชาติของเราให้ดียิ่งขึ้น

Tanland-lobby-510x305

หลังโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ จมใต้น้ำจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อ 11 ตุลาคม 2554 คุณตัน ภาสกรนทีตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤติธรรมชาติที่ต้องการการร่วมมือกันของทุกคนในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เคารพต่อธรรมชาติมากขึ้น ระยะทาง 400 เมตรรอบโรงงานที่เดิมเป็นทางเดินชมการทำงานของเครื่องจักร ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างสังคเศรษฐกิจ และธรรมชาติ ที่ชื่อ “ตันแลนด์” แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ T Of Life , เรียนรู้อย่างอิชิตัน และ Tanland’s Secret

T Of Life : Welcome Zone 

เรื่องเล่าผ่านทุ่งชา อธิบายการเกิดของชาบนโลกกว่า 5,000 ปี จากนั้นไปสัมผัสวัฒนธรรมเครื่องดื่มของไทย ก่อนตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพ จนถึงการเกิดของร้านอาหารญี่ปุ่น โดยคุณตัน ภาสกรนที จุดเรื่มต้นของเทรนด์อาหารสุขภาพในเมืองไทยและยังเป็นที่มาของเครื่องดื่ม “ชาเขียว” ในประเทศไทย เกิดเป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จากถุงพลาสติกหลังครัวกลายเป็นระบบ “พาสเจอร์ไรส์” พัฒนาต่อมาเป็นระบบบรรจุร้อนเพื่อยืดอายุชา จนมาถึงกระแสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

เมื่อเราใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีกว่า 15,000 ชนิด ร่างกายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ รู้อย่างนี้แล้วควรรีบหาทางลดปริมาณการสะสมสารเคมีในร่างกาย ก่อนที่เซลล์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงจนเป็นมนุษย์กลายพันธุ์

อาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิค คือคำตอบที่ดีที่สุด ไม่เพียงแค่ร่างกาย แต่การเกษตรออร์แกนิคของอิชิตันเปลี่ยนแปลงชีวิต ชาวบ้านกว่า 50,000 ครอบครัวบนดอยตุง ที่เคยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักของโลก และเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีกลายเป็นเกษตรกรปลูกชาที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

T-of-life-1-510x340

เรียนรู้แบบอิชิตัน

หลังเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2554 เราใช้หายนะครั้งนั้นมาเป็นเพื่อนชื่อ “บทเรียน” ที่มาของโซนเรียนรู้แบบอิชิตัน ให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล เริ่มจากปรับความคิดให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาและดูแลเอาใจใส่สังคมอย่างยั่งยืน เรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของน้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต เลื่อกซื้อและใช้อย่างฉลาด ตระหนักเรื่องการกำจัดขยะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราทำได้ ช่วยกันเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน และจำฝังหัว จำให้มั่น ช่วยกันรักษาโลกใบนี้ด้วยมือคุณ

 

เรียนรู้อย่างอิชิตัน1-510x382

Tanland’s Secret

โลกของเรามี “ความลับ” มากมายที่ถูกซ่อนอยู่ หลายความลับคือ “ความรู้ล้ำค่า” ที่รอใครคนหนึ่งมาให้พบแล้วต่อยอดกลายเป็นสินทรัพย์มูลค่ามหาศาล ตันแลนด์จึงชวนคุณมาร่วมกันค้นหา 10 ความลับที่ถูกซ่อนอยู่ใน “ตันแลนด์ ซีเคร็ท” ลองดูซิว่า เมื่อหาจนครบแล้ว เราเรียนรู้อะไรจากความลับ และความรู้เหล่านี้บ้าง

เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.  (หยุดวันเสาร์)
สำรองการเข้าชมตันแลนด์ ที่อิชิตัน กรีน แฟคทอรี : โทรศัพท์ (02)762-9999 หรือ 084 438 7695

E-mail : tanland@ichitangroup.com
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ichitangroup.com หรือ www.facebook.com/tanland.ichitan

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก ททท. สนง.ภาคกลาง