ตันแลนด์ ที่เที่ยวอยุธยา เที่ยวตันแลนด์ เที่ยวอยุธยา

พาเที่ยวอยุธยา! “ตันแลนด์” แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย ไม่ไกลกรุง

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / พาเที่ยวอยุธยา! “ตันแลนด์” แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย ไม่ไกลกรุง
ตันแลนด์ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย ไม่ไกลกรุง

พาเที่ยวอยุธยา ฉบับไม่ได้มาเที่ยววัด! “ตันแลนด์” แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย ไม่ไกลกรุง

นอกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีวัด พระราชวัง และโบราณสถานที่เป็นจุดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO แล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตเครื่องดื่มอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของชาเขียว ของ คุณตัน อิชิตัน …มาดูกันว่าภายในศูนย์การเรียนรู้ ” ตันแลนด์ ” มีอะไรน่าสนใจบ้าง…

อิชิตัน กรีน แฟคทอรี  ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation

อิชิตัน กรีน แฟคทอรี ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด Greenovation ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดผนวกจิตสำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology)

ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology)
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบันสนองตอบการบริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารของธรรมชาติไว้มากที่สุด

ขั้นตอนการผลิตเริ่มที่ใบชาออร์แกนิค

ขั้นตอนการผลิตเริ่มที่ใบชาออร์แกนิค ผ่านกระบวนการต้มแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงน้ำชาใส จากนั้นจะเดินทางผ่านท่อลำเลียงในระบบปิดเข้าสู่ถังผสมรสชาติ เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไรสด์ 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 25-35 องศาเซลเซียส และเข้าสู่กระบวนการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ บรรจุน้ำชาลงขวดแล้วปิดผนึกฝาทันที

ขวด PET

ขวด PET ในระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อใช้พลาสติกเพียง 17.5 กรัม ต่างจากระบบบรรจุร้อนที่ใช้พลาสติกถึง 24.5 กรัม สามารถลดการใช้การพลาสติกลงได้ 28.5% เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด Greenovation ของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี ยังรวมถึงการออกแบบโครงสร้างอาคารที่นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ผนังโรงงานเป็นวัสดุควบคุมอุณหภูมิป้องกันความร้อน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังนำพลาสติกกลับมาอัพไซเคิลเป็นชีวิตใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ทั้งหมดก็เพื่อรบกวนการใช้ธรรมชาติให้น้อยที่สุด

คำมั่นสัญญาของคุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งบริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด

คำมั่นสัญญาของคุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งบริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด ในการทำธุรกิจเพื่อภารกิจที่จะส่งมอบโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป เงินปันผลส่วนตัวของคุณตันและคุณอิง ภาสกรนที จำนวน 50% จากผลกำไรของบริษัทฯ จะมอบให้กับมูลนิธิตันปันและตั้งแต่ พศ. 2562 เป็นต้นไปจะมอบเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 90% เพื่อเข้ามูลนิธิตันปัน เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกขวดของอิชิตันในมือคุณ คือการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และรักษาธรรมชาติของเราให้ดียิ่งขึ้น

โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี

หลังโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี จมใต้น้ำจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อ 11 ตุลาคม 2554 คุณตัน ตันอิชิตัน ตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤติธรรมชาติที่ต้องการการร่วมมือกันของทุกคนในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เคารพต่อธรรมชาติมากขึ้น ระยะทาง 400 เมตรรอบไลน์การผลิตที่เดิมเป็นทางเดินชมการทำงานของเครื่องจักร ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่ชื่อ “ตันแลนด์” แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่

  1. Tansformer เล่าเรื่องราวของใบชาตั้งแต่การเกิดชาบนโลกเมื่อ 5000 ปีก่อน สู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตชาพร้อมดื่ม จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการเติบโตและพัฒนาสู่นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยตลอดระยะเวลา 20 ปี ก็คือ คุณตัน อิชิตัน
Tansformer เล่าเรื่องราวของใบชา

2. Leaves to Life เล่าเรื่องราวของเกษตรกรชาวอาข่า ผู้ปลูกใบชาออร์แกนิคให้กับอิชิตัน จากครั้งหนึ่งเคยปลูกฝิ่นเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทุกการเปิดฝาเครื่องดื่มอิชิตันช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรชาวอาข่ามีอาชีพอย่างมั่นคง มีมาตรฐานชีวิตที่ดี

Leaves to Life เล่าเรื่องราวของเกษตรกรชาวอาข่า

3. Recircle เล่าเรื่องราวการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจถึงความตั้งใจของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี ในการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด อยู่อย่างคนรักกันและไม่ทำร้ายกัน

Recircle เล่าเรื่องราวการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี AR

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำรองการเข้าชมตันแลนด์ ได้ที่ https://tanland.ichitan.dev/center สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-438-7695 หรือ Facebook Tanland ดินแดนแห่งความสมดุล