ที่เที่ยวอยุธยา ที่เที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ เที่ยวอยุธยา เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง

ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา

Home / ข้อมูล 77 จังหวัด / ก้าวตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา

พักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆ กับเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตั้งอยู่บริเวณวัดภูเขาทอง จ.อยุธยา ใกล้ๆ กรุงเทพนี่เอง แหล่งท่องเที่ยวที่เราจะได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ในคราวเดียวกัน 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา

บ้านของพ่อ คือชื่อเรียกสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ เกิดขึ้นจากนายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่คนทั่วไป ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

บนผืนดินกว่า 3.5 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ แหล่งกักเก็บน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำเป็นฐานๆ อีก 6 ฐาน ได้แก่

– ฐานกิจกรรมปักดำนา
– ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ
– ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน
– ฐานกิจกรรมไก่ไข่
– ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่อ
 –ฐานกิจกรรมบ้านของพ่อบ้านของฉัน

‘บ้านของพ่อ’ ไม่เก็บค่าเข้าชม แต่มีกล่องตั้งไว้เป็นค่าสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้หยอดเงินตามกำลังค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับพาเด็กๆ มาสนุกสนาน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัว

เวลาทำการ : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ที่ตั้ง : ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ