มีดอรัญญิกที่คมที่สุด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีดอรัญญิกที่คมที่สุด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีดอรัญญิกที่คมที่สุด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นของชาวเวียงจันทร์และได้อพยพเข้ามา พร้อมกับนำเทคโนโลยีการทำเครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็ก

ดาบเหล็กน้ำพี้ สุดยอดดาบแห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาบเหล็กน้ำพี้ สุดยอดดาบแห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาบเหล็กน้ำพี้สุดยอดดาบแห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ คนโบราณเชื่อกันว่าใครได้ครอบครองดาบเหล็กน้ำพี้ก็จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย และยังช่วยเสริมสร้างบารมีได้อีกด้วย

ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน ปี 2557

ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน ปี 2557

ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน ปี 2557 เป็นงานบุญบั้งไฟที่มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของภาคอีสาน ที่มีความแตกต่างออกจากที่อื่น

ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย จังหวัดเชียงใหม่

ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย จังหวัดเชียงใหม่

ศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย จังหวัดเชียงใหม่ กลองสะบัดชัยเป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร เป็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทย ของวัดท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เป็นประเพณีขอฝนของชาวอีสานมาแต่โบราณที่สืบต่อกันมาทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป นิยมจัดประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้านในเดือน 6 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ของจังหวัดทางภาคอีสาน ทั้ง “บั้งไฟตะไลล้าน” และ “บั้งไฟแสน” ที่ถือกำเนิดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวท้องถิ่นภาคอีสาน ทีทำสืบทอดและพัฒนาต่อกันมา ประเพณีบุญบั้งไฟสิบล้าน…

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดขึ้นประมาณต้นเดือน พฤษภาคม เป็นประเพณีที่จัดทำขึ้นตามความเชื่อในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการบูชา บวงสรวง พญาแถเทพเจ้าแห่งฝนของชาวอีสาน ให้ปล่อยฝนตกลงมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนาและเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ซึ่งในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัด ยโสธรนี้…