ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน ทิปท่องเที่ยว วิธีการขึ้นเครื่องบิน เกร็ดความรู้ เครื่องบิน

วิธีการขึ้นเครื่องบิน สำหรับมือใหม่หัดเดินทาง

Home / ทิปท่องเที่ยว / วิธีการขึ้นเครื่องบิน สำหรับมือใหม่หัดเดินทาง

สำหรับนักทางเดินมือใหม่ หัดขึ้นเครื่องบินครั้งแรก อาจจะยังง ๆ ทำอะไรไม่ค่อยถูก ไม่ต้องกังวัลไป วันนี้ Travel.MThai จะมาแนะนำ วิธีการขึ้นเครื่องบิน ตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน ไปสนามบินต้นทาง เช็คอินรับตั๋ว จนถึงการเดินไปขึ้นเครื่อง และลงเครื่องผ่านตม. ปลายทาง บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก

วิธีการขึ้นเครื่องบิน
สำหรับมือใหม่หัดเดินทาง

ขั้นตอนการเช็คอินและตรวจหนังสือเดินทาง

– หลังจากทำการจองตั๋วเครื่องบินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะได้รับ Itinerary (ใบรายละเอียดการเดินทาง) และ E-Ticket (ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางอีเมลล์ที่ระบุไว้ ให้เราพรินท์เอกสารสองฉบับนี้นำติดตัวมาด้วยในวันเดินทาง หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ

– เมื่อถึงสนามบิน ให้เราไปที่ ชั้นผู้โดยสารขาออก (Departure) จากนั้นมองหาบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินเพื่อดูว่าเราต้องไป Check in ที่เคาน์เตอร์ไหน ทั้งนี้ ควรจะเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก เฉพาะในกรณีที่ต้องมาโหลดกระเป๋า (แต่ถ้าไม่ต้องโหลดกระเป๋า และทำการเช็คอินออนไลน์มาแล้ว อาจจะลดเวลาเหลือเพียง 1.5 – 2 ชั่วโมง)

– เมื่อไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ก็ยื่นพาสปอร์ต และเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่

– เจ้าหน้าที่จะสอบถามว่ามีกระเป๋าเดินทางที่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือไม่ ถ้ามีก็ให้นำกระเป๋าเดินทางวางบนที่ชั่งน้ำหนักตรงเคาน์เตอร์

กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่อง จะต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม ส่วนพาวเวอร์แบงก์ (ความจุไม่เกิน 32,000 mAh ) หรือแบตเตอรี่กล้องต่าง ๆ ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้ามใส่ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลด

สำหรับกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และของเหลวที่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องได้จะต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อค ถ้าของเหลวที่บรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร และต้องการนำไปด้วย ให้ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น มีด กรรไกร หรือ กรรไกรตัดเล็บ ตะไบ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

– เมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว เราจะได้รับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding pass) คือ บัตรที่ใช้ขึ้นเครื่อง ในบัตรจะมีชื่อ เลขที่นั่ง จุดหมายปลายทาง รวมถึง เลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) และเวลาขึ้นเครื่อง (Boarding time)

– จากนั้นให้เดินเข้าไปในโซนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อทำการตรวจกระเป๋าและสิ่งของติดตัว

– หลังจากผ่านจุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เดินต่อไปที่ ด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออก มาถึงตรงนี้จะมีช่องแยกสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราสามารถเดินเข้า ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ได้เลย หรือจะเข้าแถวตรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่แนะนำว่าเข้าช่องตรวจอัตโนมัติจะสะดวกและรวดเร็วกว่า มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการผ่านช่องตรวจอัตโนมัติก็ไม่ยาก ทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย คว่ำลงแล้วสอดเข้าเครื่องสแกน
2. สแกนบาร์โค้ดที่อยู่บน Boarding Pass ถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์เลขไฟล์ทบิน เช่น TG 658
3. ประตูเปิด เดินเข้าประตู ไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้า
4. ถอดหมวกและแว่นตาทุกชนิดออก แล้วมองกล้อง
5. วางนิ้วชี้ (ขวาหรือซ้าย) ลงบนเครื่องสแกนนิ้ว
6. เดินออกหลังจากประตูเปิด

– หลังจากตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย เราก็เดินไปรอขึ้นเครื่องที่ Gate เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องจะมีเจ้าหน้าที่สแกนและฉีกบอร์ดดิ้งพาสที่หน้าทางออก ให้เราเก็บส่วนหางบัตรไว้ แล้วเดินขึ้นเครื่องได้เลย

ขั้นตอนบนเครื่องบิน

– เมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้ว ให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้บนบัตรโดยสาร หมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระ หากหาไม่เจอ ให้ขอความช่วยเหลือกับพนักงานบนเครื่องบิน

– ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กหรือของช้อปปิ้งต่าง ๆ มาด้วย ให้ใส่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ส่วนกระเป๋าสะพายใบเล็ก ให้วางไว้ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้า จากนั้นก็รัดเข็มขัดนิรภัย และปิดโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด Flight Mode

เมื่อเดินทางไปถึงปลายทาง

– เมื่อลงจากเครื่องแล้ว ให้เดินตามป้ายที่เขียนว่า Arrival หรือ Immigration เพื่อเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง

– ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้กรอกใบผ่านเข้าเมืองที่เรียกว่า Arrival Card หรือ Immigration Card ซึ่งจะได้รับจากพนักงานบนเครื่อง หรือถ้ายังไม่ได้รับ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจะมีใบวางไว้ให้กรอกค่ะ

– เมื่อไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ยื่นใบผ่านเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่อาจจะมีสอบถามข้อมูลบ้าง เช่น พักกี่วัน พักที่ไหน มาทำอะไร มากับใคร ควรเตรียมคำตอบไว้ให้พร้อม

– เสร็จจากจุดนี้ก็เดินต่อไป รับกระเป๋าเดินทางที่สายพาน โดยเช็คจากบอร์ดว่า ไฟล์ทบินของเรานั้นกระเป๋าจะออกที่สายพานหมายเลขไหน

– เมื่อได้รับกระเป๋าครบเรียบร้อยก็ออกไปด้านนอกโดยผ่าน ช่อง Customs หรือ ศุลกากร ตรงนี้บางประเทศเข้มงวดเรื่องการนำสินค้า หรือของเข้าประเทศ จึงควรศึกษาไปก่อนว่า ประเทศนี้ห้ามนำอะไรเข้าบ้าง หากมีจะต้องสำแดง (Declare) ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีให้อ่านในใบ Customs ที่แจกบนเครื่อง ให้กรอกเอกสารเรียบร้อย ถ้าไม่มีสัมภาระ หรือสินค้าต้องห้าม ก็สามารถเดินออกช่องสีเขียวได้เลย

ทั้งหมดนี่ก็คือ วิธีการเครื่องบิน แบบละเอียดยิบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารมือใหม่ทุกคนนะคะ ^^

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและภาพจาก : airportthai

บทความที่น่าสนใจ

รู้ไว้ไม่ตกเครื่อง! เทียบช่วงเวลาเปิด-ปิด Gate จาก 7 สายการบิน

ขั้นตอนการ “ต่อเครื่องบิน” เมื่อต้องบินไปต่างประเทศ

หายสงสัย! ทำไม ของเหลวที่นำขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร