สัมภาระ เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง แอร์เอเชีย

เอาอะไรขึ้นเครื่องบินได้บ้าง | ของเหลว สเปรย์ ข้อห้าม

Home / ทิปท่องเที่ยว / เอาอะไรขึ้นเครื่องบินได้บ้าง | ของเหลว สเปรย์ ข้อห้าม

หลายคนสงสัย ” เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ” สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางบนเครื่องบินบ่อยๆ เวลาจะจัดของแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะมั่นใจ ว่าจะเอาของสิ่งนี้นี้ขี้นเครื่องได้ไหม น้ำหนักเกินหรือเปล่า วันนี้เรานำเรื่องน่ารู้ของการเก็บสิ่งของใส่กระเป๋าเอาขึ้นเครื่องบินมาฝากค่ะ

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

1. สัมภาระพกพา (Cabin baggage)

ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้น และ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่าน หรือช่องเก็บของเหนือหัวได้.

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

 น้ำหนักรวม: 7 กก.

2. การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจลบนเครื่องบินนานาชาติ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงเริ่มใช้ข้อจำกัดบางอย่างเพื่อกำหนดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (หรือเรียกรวมว่า “LAG”) ที่ผู้โดยสารอาจจะใส่รวมเข้าไว้ในสัมภาระพกพาของเที่ยวบินนานชาติ.

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

– วัตถุกลุ่ม LAG ซึ่งได้แก่เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก..

– ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไป สำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้.

– อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่าน มีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม.

อนุญาตให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระพกพาได้

เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

– ยา – ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน.
– อาหารทารก – ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง.
– เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว – ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น.
– อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง – ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม.

3. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)

ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติเมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน AirAsia baggage allowance สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต

เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก
เส้นทางระหว่างประเทศ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน

ข้อมูลจาก สายการบินแอร์เอเชีย

สิ่งของที่ควรมีติดตัว เมื่อจะเดินทางไปเที่ยว