ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว

หนึ่งในสถานที่ต้องห้าม ภูเขาไฟดาลลอล” (Dallol Volcano) ดินแดนแห่งความตายที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 1 ใน 10 สถานที่ในโลกที่คุณไม่ควรไป แต่เป็นธรรมดามนุษย์ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยิ่งอยากรู้ยิ่งแสวงหา

ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว

ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว

ปล่องภูเขาไฟ “ดาลลอล” อันลือชื่อ ตั้งอยู่ในแอ่งดานาคิล (Danakil Depression) แอ่งรูปพัดกว้างใหญ่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50° เซลเซียส อยู่ในทะเลทรายดานาคิล (Danakil Desert) ทะเลทรายที่อยู่ในเขตพื้นของสามเหลี่ยมอะฟาร์ (Afar Triangle) ประเทศเอธิโอเปีย

ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว

จุดที่ลึกที่สุดในทะเลทรายดานาคิลคือ แอ่งดานาคิล มีความลึกประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอุตสาหกรรมหลักๆ ในเขตทะเลทรายดานาคิลแห่งนี้ คือ การทำเหมืองเกลืออันมีชื่อเสียงที่ยังใช้การขนส่งโดยคาราวานอูฐเท่านั้น

ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยวภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว
ภูเขาไฟดาลลอล
……………………………………………..
ภูเขาไฟดาลลอล สถานที่(ไม่ควร)เที่ยว
ที่มา : http://www.fwdder.com/topic/374952