Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

กระโดดตึก 14 ชั้น!! ความรู้สึกประหนึ่งฆ่าตัวตาย หากมีโอกาสได้ลอง Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก 

Insano หนึ่งในเครื่องเล่นของสวนน้ำย่านเมือง Fortaleza ประเทศบราซิล เครื่องเล่น Insano รู้จักกันดีว่าเป็น Water Slide ที่หวาดเสียวที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ด้วยความสูง 41 เมตร ทั้งสูงทั้งชันขนาดนี้ แรงโน้มถ่วงยิ่งฉุดกระชากผู้กล้าให้สไลด์ดิ่งลงมาเบื้องล่างได้ในเวลาเพียง 105 กิโลเมตร ต่อ 5 วินาที ความเร็วประมาณเฟอร์รารี่แค่นั่นเอ๊งงงง งานนี้หญิงมีครรภ์ เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 140 เซ็นติเมตร และผู้ที่มีปัญหาไขข้อและกระดูกสันหลังหมดสิทธิ์ท้าเสียว!!

 Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

                             

……………………………………………….

Insano เครื่องเล่น Water Slide ที่สูงที่สุดในโลก

ภาพและข้อมูลจาก www.odditycentral.com  /   http://theonlinecentral.com