ทะเลสาบสีชมพู ประเทศเซเนกัล

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / ทะเลสาบสีชมพู ประเทศเซเนกัล

travel mthai พาทึ่ง กับมหัศจรรย์สีหวานของ ทะเลสาบ Retba (เร็ตบา) ซึ่งถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสีชมพู ดินแดนที่มีชื่อเสียงของกรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ดินแดนซึ่งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา สีสันอันตื่นตาของ ทะเลสาบสีชมพู แห่งนี้ เกิดจากความเข้มข้นสูงของเกลือ ซึ่งสูงกว่า Dead Sea ประมาณหนึ่งเท่า จึงกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดยักษ์ของ ฮาโลแบคทีเรีย ซึ่งเป็น แบคทีเรีย halophile เซลล์เดียว ที่มีสีแดงหรือม่วง ชอบเจริญในบริเวณที่มีเกลือมาก โดยสีของ ทะเลสาบเร็ตบา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่สีม่วงไปจนถึงสีชมพูเข้ม ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดที่ได้รับในแต่ละวัน

ทะเลสาบสีชมพู ประเทศเซเนกัล

pink lake ทะเลสาบสีชมพู

 ทะเลสาบสีชมพู เรียกกันอย่างเป็นทางการในภาษาฝรั่งเศสว่า Lac Rose กิจกรรมหลักแห่งปี คือ การตกเกลือ โดยใช้เวลา 10-12 ชั่วโมงต่อวัน ในการขูดเกลือจากก้นทะเล ผู้ที่จะแช่ตัวใน ทะเลสาบสีชมพู แห่งนี้ ต้องทาเนยถั่ว Shea nut เพื่อป้องกันน้ำเกลือที่เค็มจัดสร้างผลเสียแก่ร่างกาย

ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบสีชมพู เร็ตบา เซเนกัล

ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบสีชมพู เร็ตบา

ทะเลสาบสีชมพู

ทะเลสาบสีชมพู ประเทศเซเนกัล

ทะเลสาบสีชมพู มหัศจรรย์แห่งความงาม

ทะเลสาบสีชมพู เซเนกัล

ทะเลสาบสีชมพู

ประเทศเซเนกัลยกให้ ทะเลสาบสีชมพู เร็ตบา เป็นมรดกของชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ นอกจากความงดงามทางธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนท้องถิ่นยังส่งเสริมให้ทะเลสาบแห่งนี้มีคุณค่า

ที่มา : amazingstuff.co.uk เรียบเรียง : travel.mthai.com