เที่ยว ปราก เมืองแห่งความเงียบสงบ กลางขุนเขาซับซ้อน

Home / ท่องเที่ยวรอบโลก / เที่ยว ปราก เมืองแห่งความเงียบสงบ กลางขุนเขาซับซ้อน
Czech Prague ปราก รอบโลก สาธารณรัฐเช็ก

ท่องเที่ยวรอบโลกของคราวนี้ ชวนเพื่อนๆ มาดูภาพสวยๆ ของ กรุง ปราก เมืองสวย ๆแห่ง สาธารณรัฐเช็ก ค่ะ เที่ยว ปราก (Prague) เมืองสวย แห่งความเงียบสงบ กลางขุนเขาซับซ้อน ของ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

ปราก (Prague) เมืองสวย แห่งความเงียบสงบ

ปราก Prague Czech Republic

กรุง ปราก ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

ปราก Prague Czech Republic

ภาพมุมสูง ปราก Prague สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

กรุง ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ เชก ความโดดเด่นและความเงียบสงบของเมืองเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนแห่งนี้

ปราก Prague Czech Republic

สีสันของเมือง ปราก Prague สวยดีเหมือนกันนะ

ที่นี่ไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จนกระทั่งในปี 2532 เมื่อระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายลงแล้ว ปราก จึงได้มาเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในยุโรป ในช่วงยุคกลางนั้นปรากมีความสำคัญ ด้วยเพราะเป็นเมืองของพระเจ้าชาร์ลที่ 4

ผู้ปกครองแถบยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งในปี 2461 ปรากก็ได้ถูกตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสระแห่งใหม่ ที่มีชื่อว่าเชกโกสโลวาเกีย ต่อมาในปี 2535 เมื่อสโลวักและเชกตัดสินใจแยกประเทศกัน ปรากจึงกลายเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกในที่สุด

ปราก Prague Czech Republic

อีกมุมหนึ่ง ของ กรุง ปราก Prague, เช็ก

ปราก มีชื่อเสียงในด้านงานศิลปะ ทั้งแนวประวัติศาสตร์และในยุคปัจจุบัน ครอบคลุมถึงจิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ดนตรี การออกแบบ และสถาปัตยกรรมด้วย ทั้งยังเป็นเมืองที่โด่งดังในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เบียร์ และอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว เชิงพาณิชย์

และด้วยความเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์นานนับพันปี ทั่วทั้งเมือง เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิธีการสำรวจเมือง ปราก ที่ดีเยี่ยม คือการเดินทอดน่องไปตามถนน ที่ปูด้วยแผ่นอิฐพร้อมกับซึมซับสถาปัตยกรรม ตึกรามบ้านช่อง และโบสถ์ต่างๆ ในย่านปราสาทและจตุรัสเมืองเก่า ร่องรอยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์ ต่อเนื่องมาจนถึงยุคคอมมิวนิสต์ และทุนนิยม จึงหาชมได้ที่กรุงปรากแห่งนี้
ปราก Prague-Czech-Republic

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.prague.fm ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.bangkokbiznews.com/
ภาพจาก Tumblr, flickr

The-Czech-Republic เที่ยว ปราก

ปราก The Czech Republic – Prague: Old World Charm (by John & Tina Reid)

Prague-Czech-Republic

กรุง ปราก ยามเย็น ณ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

Prague-Czech-Republic6

ตะวันลับฟ้า  ” ปราก ” เมืองแห่งความเงียบสงบ กลางขุนเขาซับซ้อน

ปราสาทแห่งปราก-(Prague-cast

ปราสาทแห่ง ปราก Prague cast

ปราก Prague Czech Republic

ปราด เดียว เดินเที่ยว ปราก กับ Travel.mthai.com

ปราก , สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

ขออนุญาตใช้เนื้อหา